Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolkommissionens resultat 2017, något att se fram emot?

Annons

Vi som granskar/följer skolan har garanterat en hel del funderingar kring de åtgärder som den tillsatta skolkommissionen ska leverera under 2017. Hur ska skolans bekymmer kring många frågor få en lösning? Min åsikt är att vi alla nu engagerar oss kring vår skolas framtid och lägger fram våra tankar, funderingar, lösningar, m.m.

Den senaste tidens ankommande barn i skolåldern är en extra tillkommande utmaning för vår skola. Stora insatser kommer att krävas för att ge dessa nyanlända elever en reell chans att få en bra och rättvis utbildning. Jag har roat med att försöka analysera litet kring varför svenska elever redovisat så dåliga resultat i ex. PISA rapporterna. Vi kan med säkerhet konstatera att resultaten sjunkit och särskilt under 2009-2012. Min slutsats är att det finns ett starkt statistiskt samband med att vi fått fler elever med utländsk bakgrund. Enligt min analys så kan jag tolka sambandet så att det således har med förändringar av elevsammansättningen att göra;

• 2012 är antalet elever med svensk bakgrund bara 70%, jämfört med 77% 2000

• Resultatsänkningarna är lite olika beroende på vilka PISA -ämnen som jämförs. Störst är försämringen i läsförståelse och naturkunskap.

• Resultaten har fallit för såväl elever med svensk som utländsk bakgrund, dock högre för elever med utländsk bakgrund.

• Att försämringen även drabbar elever med svensk bakgrund kan säkert ha flera svar. Min hypotes är att knappa resurser i skolan har tvingat rektorer att styra resurser till elever med utländsk bakgrund.

• Friskolornas roll kan självklart diskuteras i detta sammanhang. Här finns det resultat som visat att kommuner med många friskolor, där har PISA –resultaten sjunkit långsammare.

• Vår svenska ”skolkultur” kan kanske vara bidragande till försämrade resultat? Min hypotes är att vår skola med elevinflytande, eget ansvar, relationen lärare och elev har resulterat i att utveckla entreprenörskap, samarbetsförmåga och kreativitet. Priset för detta har gett negativa effekter på ”de hårda” kunskaperna som PISA mäter. Speciellt gäller det elever med sämre rustade utbildningshemmiljöer(ex elever med utländsk bakgrund).

Summa summarum så står skolan inför stora utmaningar med den kraftigt ökade andelen elever med utländsk bakgrund. Kommer den kommunalt styrda skolan med knappa resurser att klara detta? Skolkommissionen har minsann en grannlaga uppgift att leverera förändringsförslag.

Mina ”käpphästar” till förslag:

• Förstatliga skolan för att få en nationellt likvärdig skola.

• Garantera statlig lön till pedagogerna (pengar till resp. skola =rektor).

• Kommunerna kan sköta lokaler, skolmåltider, skolskjutsar.

Dum Spiro Spero!

Stig Sundqvist

Filosofie magister

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons