Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skönhetsråd för en vacker stad

Annons

Bengt Norberg skriver om min motion om att inrätta ett skönhetsråd i Sundsvall. Han påstår att jag vill inrätta ett politiskt skönhetsråd, utan tjänstemän, för byggandet i vår stad eftersom politiker har bättre smak än kommunala tjänstemän. Kort sagt, Norberg har missförstått hela frågan. Förklaringen är sannolikt att han inte ens gjort sig besväret att läsa motionen han refererar till.

Ett gott råd till Norberg, om han någon gång funderat kring begreppet trovärdighet, är att låta någon närstående läsa artikeln innan han kör iväg den till tidningen. Viktigast dock att själv läsa de källor man refererar till.

Så här säger motionen:

”Vi har i och kring vår stad stora byggnads-, natur- och kulturvärden som enligt stadsvisionen ska tas tillvara och beaktas i utvecklingen. Det nya ska harmoniera med det gamla. Allt för att skapa en lockande stadsmiljö både vad det gäller utseende och livsmiljö.

Arbetet med stadsvisionen har bland annat visat på betydelsen av hur vi utformar det nya och då särskilt hur vi beaktar den estetiska aspekten.

För att på ett bra sätt motsvara dessa krav bör Sundsvalls kommun inrätta ett skönhetsråd, efter modell från Stockholms stad. Där finns sedan 1919 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, populärt kallat skönhetsrådet. Rådet består av 13 ledamöter med sakkunniga från ett brett spektra av områden, bland dem arkitektur, konst och miljö. Formellt är rådet direkt underställt kommunfullmäktige och har en rådgivande roll. Uppdraget är att i en snabbt växande stad bevaka natur-, arkitektur-, stadsbyggnads- och kulturmiljöfrågor.

För att kunna påverka måste rådet därför alltid anföra välgrundade sakskäl och argumentera för dessa på ett sätt som övertygar. Ytterst är det de politiska organen som måste väga samman och värdera rådets synpunkter tillsammans med andra instansers ställningstaganden.

Skönhetsrådet har dessutom rätt att initiera och driva frågor samt självt avge yttranden, vilket ger rådet en fri ställning i den kommunala organisationen.

Detta är en modell att titta på och lära av i skapandet av Rådet för Sundsvalls skönhet.”

Avslutningsvis vill jag instämma i regissör Tomas Melanders insändare i ämnet, där han efterlyser en stadsarkitekt. En text som även den refereras i Norbergs insändare.

Att anställa en stadsarkitekt står inte i motsats till ett skönhetsråd. Tvärtom, med detta bygger vi upp den viktiga kompetensen och nödvändiga spänningsfältet för kloka beslut och en progressiv utveckling av vår stad.

Reinhold Hellgren

Centerpartiet, Ordförande Kultur och fritidsnämnden i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons