Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skrämmande hur den bruna färgen sprider sig

Annons

Polis, kommuner och andra inblandade myndigheter och statliga verk, begår utan tvivel lagbrott när man tillåter nynazister demonstrera och ha möten på våra gator och torg. Det finns tydligt reglerat i grundlagen. Man försvarar det med att vi i Sverige har yttrandefrihet och mötesfrihet, men lagen säger också tydligt och klart att det finns undantag.

I 2 kap 24§ står följande:

Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).

Polis och åklagare har antytt att man inte kan begränsa lagen om yttrandefrihet och mötesfrihet, eftersom det är en grundlag. Det är fel. Det regleras i 20§:

Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24§, begränsas genom lag: 1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5).

Yttrande och mötesfriheten får alltså begränsas när det innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Den får förbjudas. Lagen ger full mandat till att begränsa och förbjuda.

Det finns också de som sagt att det inte är något brott att ha nazistiska möten och demonstrationer, och att man därför inte kan åtala. 16kap 8§ säger emot:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

Samtidigt begränsar man, motarbetar och förbjuder aktioner och demonstrationer mot nynazism, främlingsfientlighet och rasism. Det ger väldigt skrämmande signaler.

Det är också djupt kränkande mot alla dem som är utsatta. Och, vad man helt verkar glömma bort, det är en skymf och fruktansvärd kränkning mot alla de som blev offer under nazismen. Hur tror ni att de skulle känna sig om de fick se att nynazister helt fritt får ha möten och demonstrationer, och att deras verksamhet skyddas av samhället. En verksamhet som man i Nürnbergrättegången slog fast att det var ett av de värsta brott som gjorts mot mänskligheten.

Finns det ingen som kan tala om för polis och rättsväsende att vi faktiskt har en lag som gäller för missaktning, förföljelse och hets mot folkgrupp.

Jan Peder Forsberg, kultur och integrationsarbetare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons