Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SSIH:s kollaps – ett svek mot de svårast sjuka

/
  • Återupprätta en sammanhållen, välbemannad organisation för avancerad sjukvård i hemmet menar insändarskribenten.

Annons

Det bidde en tumme. Så kan man sammanfatta vården av de svårast sjuka i hemmet (Specialiserad Sjukvård I Hemmet), efter den senaste omorganisationen i februari. Då splittrades ansvaret upp mellan landsting och kommun för denna patientgrupp som önskar – och har rätt till! –vård i hemmet. En väl­fungerande organisation har genom tjänstemäns okunniga försorg nästan helt klappat ihop.

Som alltid är det patienterna och deras anhöriga, som främst kommit i kläm.

Kommunens distrikts­sköterskor på kvällar/­nätter/har redan ansvar för alla kommuninvånare i behov av sjukvård i hemmen och på äldreboenden. ­Sedan februari har de också fått den komplicerade och tidskrävande uppgiften att sköta de svårast sjuka i hemmen kvällar och nätter. Dessa patienter, med diagnoser som avancerad cancer­sjukdom, svåra neurologiska sjukdomar med mera, kräver en specialiserad, ofta tekniskt avancerad vård, bland mycket annat.

Även stödjande samtal för den sjuke och anhöriga måste det självfallet finnas tid för. En orimlig arbetsbörda för redan under­bemannade sköterskor i kommunen! Själv minns jag hur stressande det var, innan special­styrkan A (-vancerad) SIH inrättades 1996, att plötsligt få veta, att nu kommer en patient hem, som kräver regelbundna besök för att sköta en smärtpump eller eventuell annan teknisk utrustning. Dessutom, så var ju detta personer, som ofta inte hade lång tid kvar att leva. Deras ångest och oro, liksom de anhörigas, krävde samtalstid och psykisk kraft att omhänderta.

Detta var på tidigt 90-tal, då vi ännu hade en skaplig bemanning inom öppenvården och den medicinska tekniken, som vi förväntades klara av i hemmen, inte på långt när omfattade alla de insatser, som sedermera sköterskorna i ASIH ombesörjde.

Att det nu, efter februari månads bristfälliga omorganisation, inte finns något annat att göra på helgerna, om svårigheter uppstår för ­någon SSIH- patient, än att skicka in hen till sjukhuset, säger ju det mesta om, att denna ordning inte fungerar.

När ASIH inrättades och cirka tolv distriktssköterskor, med kvalificerad kunskap i avancerad sjukvård jobbade och var tillgängliga dygnet runt, alla dagar, så innebar det ett fantastiskt lyft för de svårast sjuka patienterna och trygghet för såväl dem som anhöriga. Nu kan läkare på sjukhuset inte skicka hem de patienter, som önskar vårdas i anhörigas närhet, för den nödvändiga, säkra vården kan inte garanteras längre. Och detta i tider av ständiga överbeläggningar på sjukhuset!

ASIH:S/SSIH:s kollaps är bara ytterligare ett exempel på vad som händer, när omorganisationer görs av tjänstemän utan att lyssna på åsikter från de arbetande på golvet. Återupprätta en sammanhållen, välbemannad organisation för avancerad sjukvård i hemmet, i landstingets regi, förslagsvis, då det är av vikt att ha tillgängliga och enhetliga journaler för distriktssköterskorna, som ska ombesörja denna tidskrävande, viktiga och djupt humanitära vård!

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons