Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa marknadsanpassningen av skolan

/

Annons

Sedan nära 20 år tillbaka har skillnaderna mellan elever och mellan skolor ökat stadigt. Den största orsaken är den extrema marknadsstyrningen av svensk skola. Detta påstående finner stöd i den S-märkta tankesmedjan Katalys nyligen publicerade rapport, rörande den ökande ojämlikheten mellan olika skolor och elever i den svenska skolan.

I rapporten ”Vägen till den likvärdiga skolan” beskrivs och analyseras läget för den svenska skolan. Man pekar också på orsakerna till de sjunkande skolresultaten och ger ett tiopunktsprogram med förslag till åtgärder för att göra den svenska skolan mer likvärdig.

I rapporten kan vi läsa om ”den extrema marknadsstyrningen” av svensk skola. Motiven som låg till grund för marknadsutsättningen beskrivs som 2; dels att den fria konkurrensen påstods höja kvalitén och sänka kostnaderna och dels att öppna upp nya områden för privat kapital och investeringar. Detta renderade i ett fritt skolval, individuell skolpeng och en möjlighet för aktiebolag att driva skolor. Följden blev, som utredarna konstaterar, sjunkande kunskaper, ökade kostnader och ökade skillnader mellan skolorna, vilket medfört en kvalitetssänkning för skolsystemet som helhet samt att segregationen inom skolan ökat avsevärt.

Den försämrade likvärdigheten är en av de viktigaste förklaringarna till de sjunkande skolresultaten på nationell nivå. Resultaten har sjunkit för såväl de hög- som för de lågpresterande. Inga elever har vunnit på segregationen.

Processen med en segregerad skola startar ofta genom att elever med högutbildade föräldrar aktivt väljer bort en skola. De som blir kvar hamnar i en miljö där förväntningarna har sjunkit och där det ofta förekommer ett negativt kamrattryck. Ambitiösa lärare söker sig i större utsträckning bort från dessa skolor och utvecklingen har lett fram till ett gäng vinnar- och ett gäng förlorarskolor.

Rapportförfattarna summerar utvecklingen med orden: ”lämnar man över skolan till att skötas av marknaden, såsom skett i Sverige, försämras omedelbart likvärdigheten”. Rapportförfattarna pekar särskilt ut aktiebolagsskolorna som den starkaste kraften i den marknadsstyrda skolan. Det är aktiebolagen som är den viktigaste orsaken till den ökade skolsegregationen. När ekonomin blir det som styr uppkommer direkt en press på verksamheten, en press som inte existerar på samma vis i skolor med andra huvudmän. Idag är det lönsamt att segregera skolor, de stora skolkoncernernas affärsmodell bygger på ett positivt elevurval och låg lärartäthet. Idag drivs 80 % av friskolebranschen som aktiebolag och andra företag som har vinsten som drivkraft.

Rapporten drar korrekta slutsatser kring vad som måste göras för att återskapa en rättvis, demokratisk och jämlik skola; att skolor inte ska styras av marknaden, att bolagsskolor måste bort och att skolpenssystemet måste avvecklas.

Peter Tjernberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons