Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Träpatronen – en väg till framgång på landsbygden

/

Annons

Håller helt med Bodil Hansson i det hon uttrycker i artikeln. Varför får då de som verkar inom den kommunala verksamheten fortsätta sina misslyckanden år ut och år in, frågar jag mig? 

Då till artikeln som föranleder mig skriva detta, som jag har relaterat till ovan, landsbygdsprogrammet som antogs av Sundsvalls kommun år 2006. 

För att motverka att liknande händer igen så vill jag framhålla några punkter till det nu stundande inledningsskedet, åt våra folkvalda och tjänstemän inom kommunala sektorn. 

Naturligtvis bör det vara så att mål som sätts upp inom kommande landsbygdsprogrammet, eller vad de nu kan komma att kallas, skall vara lätta att utvärdera, mäta effekterna av efter en tid. 

Hoppas att detta inte blir ett projekt, utan blir en del av Sundsvalls kommuns handlingsplan, inför all framtid, med budgeterade medel som inte bara är som en nysning i det blå, att det omarbetas med jämna mellanrum för att passa in i tidens anda. 

Projekt brukar vara tidsbegränsade. Det bör inte ett handlingsprogram för landsbygden inom kommunala verksamheten i Sundsvall kommun vara, om det nu finns vilja att satsa på landsbygden i kommunen, eller är det bara en tanke, utan handlingskraft bakom? 

Vill här och nu ge berörda folkvalda, tillika tillsatta tjänstemän, en liten "input" i det kommande arbetet med detta.

Lyssna av, i första hand, näringsidkare vad som anses angeläget för att de skall kunna fortsätta, eventuellt utöka, den verksamhet de bedriver i den utkant av kommunen de verkar i.

En andra punkt i detta arbete kan vara att tillsammans med organisationer/personer som vill, kan utveckla bygden de verkar i, sätta sig ned och utarbeta planer gemensamt, inte peka från kommunalt håll och säga, gör detta så här.

Jag verkar och bor i en del av Sundsvalls kommun som inte har, i stort sett någon kommunal verksamhet alls, Holms församling. Vill härmed ge tips på vad vi i vår utkant anser skulle behövas för att komma igång med uppbyggnaden av den här delen av kommunen. 

Strandskyddet runt våra insjöar bör ses över så att de som har tankar på att bosätta sig i vår bygd får mervärde om de vill sätta sina bopålar här.

Se till att inte ta bort, de få kommunala byggnationer/fastigheter som ännu finns kvar, hellre tillse att utveckla fastigheterna med verksamheter som så väl behövs, exempelvis äldreboende.

I närområdet finns även en för bygden stor tillgång, nämligen Träpatronens konferens, drivs av privata aktörer, skulle kunna samarbeta med kommunen vad det gäller bland annat mathållning för ett äldreboende i kommunal regi. 

Samtidigt vill jag trycka på en åsikt att kommunen kan, vid sina sammandragningar nyttja möjligheterna till att komma ut från centrum exempelvis Träpatronen konferens i liknande sammanhang, därmed bidra till att förtroendevalda/tjänstemän får större inblick i vad som finns att tillgå i kommunen, vad gäller naturens möjligheter och anläggningar. 

Företagarna som driver Träpatronen konferens driver samtidigt ett företag inom transportsektorn med säte i byggnaden, försöker i möjligaste mån anställa personer i verksamheterna boende i närområdet. 

Det var några exempel på vad kommunen skulle, med små medel, kunna hjälpa till med för att få igång en utvecklande bygd i framtiden.

Roland Hultman. Hultmansrakan, utmed väg 320

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons