Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trenden måste brytas – elevers motivation behöver stärkas

/
  • Insändarskribenterna berättar att 14,4 procent av alla elever i Sverige klarar inte grundskolan och förklarar att anledningarna är många, bland annat bristande motivation och dålig självkänsla. I torsdags lyftes dessa frågor upp i Sundsvall genom en konsert – Marching for love (bilden).

Annons

Hela 14,4 procent av alla elever i Sverige klarar inte grundskolan. Anledningarna är många, bland annat bristande motivation och dålig självkänsla.

I torsdags lyftes dessa frågor upp i Sundsvall genom en konsert med bland andra Tripple & Touch, Star Choir, Nicole Touma & Samuel Ljungblahd och Martin Häggström. En konsert som syftar till att visa på värdet av motivation och framtidstro och kunskapsutbyte med andra länder. Det är förödande att barn lämnar skolan utan att klara kunskapskraven och hög tid att vända trenden.

För Pluskunder: Marching for Love kom till stan – hundratals ungdomar från Sundsvall medverkade

Varje år går cirka 14 000 elever i Sverige ut grundskolan utan fullständiga betyg. Det motsvarar en mellanstor kommuns hela befolkning och innebär en stor risk för ett framtida utanförskap och andra problem senare i livet. Både arbetslöshet och psykisk ohälsa är vanliga följder av att inte ha klarat skolan.

Svenska skolan behöver motivera elever och skapa lust att lära mer. I tidigare studier som SKL (Sveriges kommuner och landsting) har gjort sjunker andelen elever som upplever att skolan kan motivera och skapa lust att lära från cirka 75 procent av eleverna i årskurs fem till cirka 45 procent i årskurs åtta. Inte ens hälften av eleverna är alltså motiverade eller har lust att lära mer ett år innan grundskolans sista år. Det ses ofta som en självklarhet att chefer och arbetsplatser är motiverande, eller idrottsledare under barnens fritidsaktiveter, men det talas mindre ofta om vikten av att barnen är motiverade i skolan.

Läs även: Mittuniversitetet kan fylla behovet av högutbildad arbetskraft

Oavsett skäl ligger lösningen av problemet i att fånga upp problematiken tidigt, redan under skoltiden. Skandias stiftelse Idéer för livet har i 30 års tid arbetat förebyggande för att stärka barn och unga med fokus på trygghet och hälsa. Tillsammans med forskare från Uppsala universitet och Umeå universitet tar vi fram beräkningsverktyg som visar förebyggande insatsers värde. Stiftelsen Idéer för livets beräkningar visar att många förebyggande insatser är lönsamma, både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Vissa insatser får en så stor social effekt att de även ger dubbel avkastning rent ekonomiskt redan inom loppet av ett år.

Idéer för livet stödjer organisationen Star for Lifes arbete för att fler barn ska klara skolan och känna meningsfullhet att gå dit. Star for Lifes metod ”Motivationslyftet” är en metod som syftar till att stärka elevers engagemang, drivkrafter och framtidstro. Metoden bygger på den svenska Läroplanen.

Läs också: Dags för Sundsvall att bli en attraktiv lärararbetsgivare

De skolor som använder "Motivationslyftet" har sett stora skillnader sedan programmet infördes. Mindre mobbning, ökad studiemotivation och bättre arbetsmiljö både för lärare och elever är några av resultaten som rektorer och lärare lyfter fram. Star for Life samarbetar dessutom med skolor i Sydafrika och genomför gemensamma konserter som den i Sundsvall i torsdags, i syfte att lyfta värdet av motivation och framtidstro. Vi måste alla göra vad vi kan för att bryta trenden med skolmisslyckanden och säkra att fler barn får en bra start i livet.

Lena Hök

Verksamhetschef Skandias stiftelse Idéer för livet

Anders Lindström

Försäljningschef Skandia, Sundsvall

Jana Söderberg

Verksamhetschef Motivationslyftet, Star for Life

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons