Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trots hårt pumpade pratbubblor är vi i dag sämst på primärvård

Annons
Att primärvården ska vara basen i all sjukvård verkar inte gälla längre, skriver Gösta Brydolf. Bild: Johan Engman / Gorm Kallestad/TT

Det mest effektiva sättet att aldrig få primärvården på fötter i Västernorrland är nog att följa den politiska ledningens beslut att förvägra fungerande vårdcentraler att införa liststopp. Just nu gäller det Sidsjöns vårdcentral.

I landet är man överens om att cirka 1 500 medborgare skall finnas på en allmänläkares lista. Därigenom kan tillgänglig vård av god kvalitet erbjudas och grundbulten i all sjuk- och hälsovård, nämligen kontinuitet, tillgodoses.

För Plus-kunder: Sidsjö VC nekas ett listningsstopp: "Vi har en lag att förhålla oss till"

Den politiska ledningen har alltid agerat som om all hälso- och sjukvård är lika med sjukhusvård och därför befinner vi oss också i dag nära vägs ände vad gäller primärvården.

Med ett katastrofalt vakansläge där 50 procent av inrättade distriktsläkartjänster i Västernorrland är obesatta blir självfallet frågan: Vad gör vi med alla dem som i dagsläget inte får plats på någon lista? Jag har inget enkelt och entydigt svar men funderar så här: Landstinget Västernorrland har ju sedan snart ett halvsekel enhälligt och upprepat beslutat, att basen i all hälso- och sjukvård skall vara primärvården. Men trots denna verbala satsning via hårt pumpade pratbubblor är vi i dag sämst i landet på att avsätta medel till primärvården. I Västernorrland har den politiska ledningen av hävd och i praktiken alltid agerat, som om all hälso- och sjukvård är lika med sjukhusvård och därför befinner vi oss också i dag nära vägs ände vad gäller primärvården, trots att vi bor i ett geografiskt vidsträckt och glest befolkat län.

För Plus-kunder: Politiker säger nej till listningsstopp: "Det handlar om patienternas val – inte företagens"

Det är dock värt att komma ihåg att vi på 80- och 90-talet var på god väg mot en fungerande primärvård i Medelpad. Med den politiskt sammansatta direktionen, klinikchefskollegiet och sjukhusdirektören som undertecknare, fattades beslut om att fungerande vårdcentraler icke skulle avkrävas ansvar för befolkningen i områden utan fungerande vårdcentral. Patienter i behov av vård hänvisades tills vidare till sjukhusets olika mottagningar eller till akuten. Distriktssköterskorna ute på fältet drog under den här perioden ett tungt lass. Man började ganska snart kunna skönja ett förbättrat rekryteringsläge, och en rad nya vårdcentraler byggdes och bemannades med utbildad personal. Stämningen var försiktigt optimistisk. Men den positiva trenden bröts bland annat genom separationen mellan sjukhusvård och primärvård, och centraliseringen av primärvårdsledningen. Dessutom bidrog lagen om valfrihet (LOV) som i en uttalad bristsituation i praktiken är oförenlig med hälso- och sjukvårdslagen.

Vi tycks nu genom beslutet om förbud mot liststopp slå in sista spiken i primärvårdskistan.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Min fråga till den politiska ledningen lyder: Varför tror ni att Sidsjöns vårdcentral fungerar och varför söker sig både befolkning och personal dit? Ta reda på det i stället för att via ett förbud mot liststopp medverka till att Sidsjöns vårdcentral i värsta fall läggs ner. Vem vet? Det kanske rent av finns något att lära sig!

Gösta Brydolf, pensionerad chefläkare

Läs också:

Patienter och personal har gjort sitt val utifrån hur det ser ut i dag

Politisk prestige drabbar patienter och personal på Sidsjö vårdcentral

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons