Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför protestera mot finsk kärnkraft?

Annons

I de regionala nyheterna som sändes i SVT den 13 september så handlade ett av inslagen om att politiker i Härnösand och Sundsvall nu går samman och gemensamt protesterar mot Finlands planer på att bygga ny kärnkraft.

Förutom det märkliga i att våra lokala politiker lägger sig i hur Finland utformar sin energipolitik så tycks också våra politiker glömt att vår industri varit och fortfarande är beroende av en kostnadseffektiv och tillförlitlig elproduktion. El som i dag till 40 procent utgörs av den kärnkraft som byggdes under 70- och 80-talet. Kärnkraften innebär idag att Sverige nått mycket långt i sin strävan att minska landets totala utsläpp av växthusgaser. Detta då utsläppen av koldioxid från svensk elproduktion är mycket låga.

I reportages sades inget om att kärnkraften i Finland byggs för att ersätta el från kolkraft och att den därmed spelar en viktig roll när nu Finland försöker reducera sina klimatutsläpp. Finsk energipolitik får här i jämförelse med den svenska energipolitiken ses som en förebild. Varför protestar inte våra politiker i stället mot den finska kolkraften, eller mot den svenska energipolitiken?

Den som idag innebär att elproduktion som fungerar väl riskerar slås ut då regeringen nu föreslår ökade subventioner (+60 procent) till vindkraftsindustrin samtidigt som el från kärnkraft, men även vattenkraft, beskattas hårt. Att på detta sätt försöka tvinga bort befintlig elproduktion mot ny och dyrare elproduktion är samhällsekonomiskt ej försvarbart. Speciellt allvarligt blir det då det på kort sikt också riskerar leda till ökade klimatutsläpp från svensk elproduktion.

Kärnkraft ger ju till skillnad mot vindkraft en stabil elproduktion som finns tillgänglig när effektbehovet är som störst. Vindkraften levererar slumpmässigt el och slutar helt leverera el när det inte blåser tillräckligt. Perioder med lite vind inträffar året om men särskilt kritiskt blir det under årets kalla månader. Svenska kraftnät räknar med att ca 6 procent av den installerade vindkraftseffekten finns tillgänglig när effektbehovet är som högst. Motsvarande siffra för kärnkraften är 90 procent. Vindkraft kräver därför att annan kapacitet ständigt finns tillgänglig och redo att träda in när vinden mojnar. Den svenska vattenkraften räcker här inte till utan vid en avveckling av svensk kärnkraft krävs gas eller kolkraft för säkra effektbehovet.

Vindkraften sprids dessutom ut över stora landytor och kräver därför stor ingrepp i naturen. Det krävs också nya vägar och kraftledningsgator i en mycket större utsträckning än för motsvarande elproduktion från kärnkraft. Den tekniska livslängden för vindkraft är bara en tredjedel av kärnkraften. I jämförelse med kärnkraften blir landbaserade vindkraftsindustrier allt annat än hållbara. Sverige bedriver därmed en energipolitik som idag inte är hållbar och som leder till en ökad total miljöbelastning.

Så i stället för att ha synpunkter på finsk energipolitik så bör våra lokala politiker uppmana vår nuvarande regering att ta efter finsk energipolitik. På så sätt har Sverige möjlighet att förbli ett framgångsrikt industriland med en stabil och tillförlitlig och hållbar elproduktion som gynnar vår industri och därmed i förlängningen säkrar jobb och välfärd i regionen.

Mats Persson

Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons