Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har vidtagit åtgärder efter klagomål

Annons

Replik på "Skanska gör en bra boendemiljö sämre", ST 11 september.

Under de senaste dagarna har luktstörningar i delar av Sundsvall uppmärksammats i ST. Asfaltverket i Bosvedjan har av vissa pekats ut som källan till dessa störningar, men även andra verksamheter har nämnts.

Vi är angelägna om att göra vi kan för att minska en luktstörning som kan komma från vår anläggning. Författaren till ovan nämnda insändare är dock orolig för att vi bedriver en miljöfarlig verksamhet. Det gör vi inte. Driften av asfaltverk är reglerad av riktlinjer från Naturvårdsverket. Efterlevnaden kontrolleras av kommunens miljökontor, och vi välkomnar dessa kontroller. Faktum är att en mätning av partikelvärdena genomfördes för bara några veckor sedan. Den tolfte augusti fann en oberoende konsult att anläggningen underskred av länsstyrelsen bestämd emissionsgräns 20 mg stoft/Nm³, torr gas. Vid provtillfället uppmättes 13 mg stoft/Nm³, torr gas.

Vid asfalttillverkning uppkommer alltid en viss lukt, som kan upplevas olika av olika personer. Efter de klagomål som framförts har vi vidtagit ett antal åtgärder, bland annat har vi sett över tillverkningsprocessen och detaljgranskat våra inställningar. I asfalt ingår oljeprodukten bitumen som bindemedel. Bitumen ger upphov till viss lukt vid uppvärmning, och vi granskar därför vår bitumen för att kontrollera om det föreligger felaktigheter i våra senaste leveranser av denna.

Jonas Lindberg

Chef Asfaltproduktion, Skanska

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons