Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi satsar tio miljarder mer

Annons

Basnäringarna i Västernorrland och övriga Norrland är grunden för vårt lands exportinkomster och därmed för allas vår välfärd. Fler jobb, men också miljön, förutsätter därför att vi har väl fungerande järnvägar. Det är följaktligen den viktigaste politiska frågan för alla riksdagsledamöter från norra Sverige, enligt den undersökning som Norrlandsförbundet har gjort. Nu undrar förbundet hur vi riksdagsledamöter kommer att samarbeta kring dessa frågor under den kommande mandatperioden.

Vi socialdemokrater välkomnar samarbete och har också visat det i praktiken både på lokal och på riksplan. Vi är motståndare till den blockpolitik som nu har cementerats av allianspartierna. Den står i vägen för landet och människorna i viktiga framtidsfrågor.

När det gäller investeringar i infrastrukturen i Norrland är vi självklart beredda att samarbeta. Att få till stånd större investeringar i vår infrastruktur handlar dock inte bara om förmågan till samarbete. Frågan kompliceras av att behoven runt om i landet är enorma och vi är 45 av 349 röster i Sveriges riksdag.

Att vi har stora brister i järnvägstrafiken har visat sig tydligt under de senaste åren. Det har varit en lång rad av urspårningar, trasiga signalsystem och neddragna kontaktledningar. Vi vet inte ens hur stora behoven i verkligheten är, efter att man har upptäckt skandalösa felberäkningar i Trafikverkets underlag.

Vi kan konstatera att järnvägsunderhållet är allvarligt eftersatt och att regeringen har svårt att samlas kring kraftfull politik för upprustning och utbyggnad av vårt järnvägsnät. Till exempel handlar planerna för upprustning av Ostkustbanan, som är nödvändig för norrländska företag, om smärre ombyggnader av mötesstationer i stället för ett dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

I vårt infrastrukturplan anslår vi tio miljarder mer till järnvägsunderhåll än regeringen. Det är oklart om detta belopp räcker, med tanke på det osäkra underlag hela den nationella planen vilar på.

Vi vill koncentrera de stora underhållsinsatserna till de mest trafikerade områdena, där kapacitetsbristen är störst. De handlar om stambanor, men också om de transportstråk som näringslivet har prioriterat som mest angelägna. Vi vill dessutom att staten åter tar ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet.

Vi S-riksdagsledamöter från Västernorrland kommer att göra vårt yttersta för att investeringarna i järnvägar i Norrland ökar.

Ingemar Nilsson (S), Susanne Eberstein (S), Jasenko Omanovic (S), Eva Sonidsson (S), Kristina Nilsson (S)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons