Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbete eller miljö?

Annons
Europaparlamentet röstade i går för en europeisk kemikalielagstiftning trots allt. Förvisso en mildare och nedtonad lagstiftning än den ursprungliga. Det såg länge mörkt ut ett tag då många deklarerat att de tänkte rösta emot Reach (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) som lagen kallas. Men efter kompromissande antogs förslaget med 407 röster för och 155 emot. Därmed säkrades den kvalificerad majoritet som behövdes för att få igenom kompromissen. Kompromissen stöddes av liberaler, vänstergrupper och den gröna partigruppen (med undantag för den svenska representanten). Även de svenska moderaterna och kristdemokraterna avvek från partigruppens (EPP) linje, dessa dock till förmån för kompromissförslaget. Nu är det upp till EU:s ministerråd att avgöra ifall Reach skall bli verklighet eller ej.
Kemikalielagstiftningen är en av de allra viktigaste miljöfrågorna som EU har haft att besluta om. Visst kan man önska att lagstiftningen hade gått längre och att kravet på antal ämnen som skall registreras hade varit större, men att som miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter rösta emot förslaget motverkar sitt eget syfte. Den nu aningen urvattnade lagstiftningen på området är ändå bättre än ingen lagstiftning alls.
Ett av de glädjande inslagen i Reach är den så kallade substitutionsprincipen, det vill säga att farliga ämnen alltid skall ersättas med mindre farliga när det finns alternativ. Detta bidrar till att minska ett onödigt överanvändande av farliga ämnen.
Den stora skiljelinjen har i debatten gått mellan dem som menar att en för stark kemikalielagstiftning hotar jobben i den europeiska kemikalieindustrin och dem som menar miljö- och hälsoaspekter måste få gå först. Symptomatiskt för EU:s syn på detta är att den vidare behandlingen av Reach främst skall ske av medlemsländernas näringsministrar, inte av dess miljöministrar.
ST:s åsikt är att de som producerar miljö- och hälsofarliga produkter också måste stå för kostnaderna av denna produktion. Det är orimligt att företag skall få smutsa ner vår miljö och låta EU eller dess medlemsländer stå för kostnaderna, samtidigt som kemiföretagen håvar in vinsterna. Kort sagt, företagen måste bära sin kostnad, är dess kunder sedan inte beredda att betala vad detta kostar så bör verksamheten kanske inte förekomma.

\"Företagen måste bära sin kostnad

Mer läsning

Annons