Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brottsförebyggande jämställdhet

/
  • Polisen griper in mot fotbollshuliganer, av vilka en slående majoritet är män.

Det kommer inte som en större överraskning, konstaterandet att genusmedvetna män är mindre våldsbenägna än de män som inte bryr sig särskilt mycket om genus och jämställdhet.

Annons

Ändå är det viktigt att ny forskning visar att unga män med stereotypa föreställningar om könsroller och som är negativa till jämställdhet löper 3,2 gånger större risk att begå våldsamma eller kränkande handlingar mot andra.

Det är känt sedan tidigare att ökad jämställdhet i familjen också minskar våld. Ju mer tid en pappa umgås med sitt barn, desto mindre risk är det att han använder våld i hemmet.

Att män står för en extremt stor andel av alla våldsbrott är ingen nyhet. Män är också något mer utsatta för våld än vad kvinnor är. Att ökad jämställdhet och medvetenhet i genusfrågor faktiskt minskar våldet är något att ta på allra största allvar i allt brottsförebyggande arbete. I förra årets utredning Män och Jämställdhet (SOU 2014:6) beskrivs hur pojkars och unga mäns våld i attitydundersökningar kopplas ihop med manlighet. Utredningen beskriver också hur män som använder våld i hemmet inte själva uppfattar sig som våldsamma så länge de inte använder grovt våld. Att använda våld som inte orsakar svåra skador anses av många av dessa män helt enkelt vara normalt "bråk".

För den som inga andra argument biter på tycker man att argumentet att minska antalet våldsbrott borde vara starkt vägande för ökad jämställdhet på alla samhällsnivåer. Inte minst är det viktigt att bryta de stereotypa könsroller som fortfarande lever kvar hos många, och i många delar av samhället. Det rör allt ifrån vilka leksaker barn uppmuntras att leka med till hur föräldrarna delar på föräldraledigheten och vilka som har makten i det lilla och i det stora.

Män är alltså inte våldsamma av naturen. Vem som utvecklar ett våldsamt beteende tycks handla betydligt mer om miljö och norm än om gener. Och så länge små pojkar antas vilja leka med hårda saker medan små flickor antas vara mer intresserade av sådant som är mjukt och fluffigt är det såklart svårt att ändra attityder längre upp i åldrarna.

Så länge pojkar som slåss viftas bort med argumentet att "pojkar är pojkar" medan flickor premieras för att de är tysta och snälla kommer förändringen att gå fortsatt långsamt, eftersom normer är sådant vi lär oss tidigt, och som fastnar i vårt undermedvetna. Invanda normer och stereotypa uppfattningar kan vara svåra att bryta senare i livet enbart på teoretiska grunder.

Det finns med tanke på de kunskaper som i dag finns gällande könsnormer inget som helst försvar för att fortsätta fostra våra barn in i destruktiva könsroller. Kunskapen om att jämställda män är mindre våldsamma är vid sidan av många andra argument tungt vägande för mer genusmedvetet arbete i förskola och skola och i alla andra verksamheter som riktar sig till barn.

Mer läsning

Annons