Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den enkla vägen

Annons
Regeringen vill göra en stor översyn av straffskalorna. Inom kort kommer riksåklagaren att få i uppdrag att se över straffpraxisen och hur densamma har förändrats över tid. Detta är ett lovvärt initiativ. Det är uppenbart att den praxis som vuxit fram i domstolarna i vissa fall inte står i överensstämmelse med vare sig våra politikers eller allmänhetens uppfattningar vad som är ett rimligt straffvärde eller inte. I vissa brottskategorier dömer domstolarna nästan alltid i nederkant av straffskalan, medan de i andra typer av brott ofta utdömer straff i skalans övre del.
Ett uppmärksammat exempel på där både allmänhet och politiker upprörts över en dom är när Högsta domstolen i höstas fastställde ett straff på 1,5 års fängelse för en man som med 2,17 promille alkohol i blodet körde ihjäl en äldre kvinna och hennes barnbarn i Flurkmark 2003. Vi anser att det i exempel som detta inte vore orimligt att kunna döma rattfylleristen till dråp, ett hårdare straff än vållande till annans död och grovt rattfylleri som mannen nu blev dömd till.
Genom de straffskalor som fastställs, och den praxis som domstolarna utformar, skickar rättsväsendet ut signaler om vilka brott samhället anser vara allvarliga och mindre allvarliga. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att hårdare straffsatser är inte en patentlösning som löser alla problem. I just rattfyllerifall handlar det ofta om människor med missbruksproblem, där hjälper inte enbart skärpta straff utan det måste kombineras med vård. Om inte missbrukare får adekvat vård i kombination med sitt straff så är risken stor att de kommer att begå samma brott igen och igen.
Tanken med rättssystemet är dels att farliga människor skall låsas in för att upprätthålla ordning och säkerhet, dels att människor skall vara återanpassade och kunna fungera i samhället efter avtjänat straff. I det sistnämnda brister den svenska kriminalvården tyvärr alltför ofta. Det är enkelt att se i statistiken över antalet återfallsförbrytare. För många som släpps ut efter ett fängelsestraff är det tyvärr den enklaste vägen att fortsätta på den kriminella banan.
Så visst, skärpta straff behövs definitivt, men det är också viktigt att inte glömma bort den avslutande delen av ordet kriminalvård.

\"Hårdare straffsatser är inte en patentlösning

Mer läsning

Annons