Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den viktigaste frågan

Annons
Den svenska 40-talsgenerationen har oväxlande kallats köttberg, en tickande bomb ibland rent av ett hot mot välfärdssamhället. Nu vänder organisationen Företagarna på steken och hävdar att oron för den åldrande andelen av vår befolkning är överdriven. När det gäller så kallad försörjningsbörda bortsett från att ålderspensionärerna faktiskt tjänat ihop till sina pensioner är problemen större bland de svenskar som är i arbetsför ålder.
Företagarna redovisar siffror som visar att det i dag är 2,2 miljoner människor i åldrarna 16 till 64 år INTE arbetar. Det betyder att under veckan som gick fanns bara 60 procent av den arbetsföra befolkningen på jobbet i Sverige. Övriga studerade, hade en veckas aprilsemester eller var möjligen friårslediga. De allra flesta var dock sjukskrivna, förtidspensionerade, arbetslösa eller frånvarande av andra skäl.

2,2 miljoner av en arbetsför befolkning på ungefär 5,5 miljoner detta är siffror som förskräcker!
Nedbrutet på regional nivå ser det inte ljusare ut tvärt om. I Västernorrland finns ungefär 150 000 länsbor i arbetsför ålder och under veckan som gick var hela 41 procent av alla dessa, mer än 60 000 personer, inte på jobbet.
Ett allvarligt inslag i allt detta är att antalet unga förtidspensionärer i landet blir allt fler. Förtidspensioneringarna i åldersgruppen 55 till 64 år har dämpats, men i gruppen under 35 år är nu hela 40 000 personer pensionerade. Det handlar människor som kunde ha haft trettio eller fyrtio år kvar att ge i arbetslivet, i praktiken har de extremt små möjligheter att komma tillbaka till ett förvärvsarbete.

Möjligen blir finansminister Pär Nuders omskrivna \"köttberg\" ett problem framåt år 2030 då antalet ålderspensionärer antas ha fördubblats. Men detta är ändå ingenting mot ökningen av den som inte arbetar, men ändå är i yrkesverksam ålder.
Den stora utmaningen både på kort och på lång sikt måste därför bli att med alla till buds stående medel bekämpa de tickande bomberna som utgörs av å ena sidan arbetslösheten, och å andra sidan den allt mer förödande sjukfrånvaron. Oavsett om vi efter valet kommer att se ett fortsatt rödgrönt samarbete, eller, om ett efterlängtat maktskifte inträffar, så kommer detta med sysselsättningen att vara nästa mandatperiods viktigaste fråga.

\"bekämpa de tickande bomberna

Mer läsning

Annons