Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En farlig illusion

Annons
I detta land lagstiftades det 1989 om att nya bensinbilar i skall en katalysator (i bland annat Kalifornien fanns sådana krav redan på 1970-talet). En katalysator minskar ju utsläppen av otäckheter som kolväten, men också kväveoxid samt kolmonoxid.
Enligt Motormännens Riksförbund har i dag 97 av etthundra bilar en katalysator. Utsläppen från biltrafiken är därför lägre än på 1950-talet trots att antalet bilar tiodubblats. Men bilismen är ändå den största utsläppskällan för koldioxid, den gas som skapar växthuseffekten, vår tids största globala miljöhot.

Bilen ger samhället stora fördelar, men utsläppen bidrar också till övergödning och försurning, samt är huvudkällan till koncentrationen av det mycket skadliga marknära ozonet. Och trots att det snart passerat 130 år sedan den tyske uppfinnaren Nikolaus Otto presenterade fyrtaktsmotorn, har lite förändrats.
Samtidigt släpper den tunga trafiken ut mer än alla privatbilar tillsammans, trots att den består av en tiondel så många fordon. Här är det ett problem att det saknas kraftfulla regelverk på europeisk nivå.

Bortsett från detta är olja en alltför värdefull råvara för att bara \"brännas\" upp. Det finns alternativ. Det som växer fram är inte en enda ny energikälla, utan en mångfald av möjligheter. Det handlar om biogas, rapsolja, etanol och hybridbilar. I framtiden kan det bli vätgas och bränsleceller. Men det går sakta, utvecklingen av nya energikällor till våra bilar måste påskyndas. En idé kan vara att sätta en bortre tidsgräns för bensin- och dieseldrivna motorer, en annan ett lagkrav på att också nya dieselbilar måste förses med ett så kallat partikelfilter.

I vart fall måste bilindustrin på den europeiska nivån (helst också den globala) pressas för att något skall hända. Högre bensinpriser är uppenbarligen inte ett effektivt verktyg för att driva utvecklingen framåt. Särskilt inte i ett Sverige som har EU:s näst äldsta, tyngsta och mest bensinslukande bilpark. Bensinförbrukningen på de nya bilar som sålts i Sverige ligger dessutom 20 procent högre än EU-genomsnittet.
Skall det ske en verklig framgång i miljöarbetet är det nödvändigt att förändra både bilar, bilister och bilindustrin. Illusionen att vi inte behöver ändra våra vanor för att nå framgång i miljöarbetet är farligt bedräglig.

\"Växthuseffekten, vår tids största globala miljöhot

Mer läsning

Annons