Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett litet steg

Annons
Ett flertal av EU:s medlemsländer tänker under det innevarande året folkomrösta om det förslag till konstitution som nu ligger. Men ännu fler är de som klokt nog inser att detta inte är något som bör avgöras medelst folkomröstning. Sverige är ett av de länder som istället har beslutat att låta det folkvalda parlamentet avgöra. Inget konstigt med det. Detta är helt i enlighet med vårt system som bygger på representativ demokrati. Det vill säga vi väljer ledamöter till riksdagen som sedan beslutar i politiska ärenden åt oss medborgare. Det vore ett orimligt krav att ställa på medborgarna att de skall sätta sig in i och fälla avgöranden i alla politiska frågor. Detta vore ytterst ineffektivt, och skulle förmodligen leda till sämre underbyggda beslut. Den rådande ordningen där ett mindre antal representanter valda av medborgarna istället får till uppgift att fatta välgrundade beslut.
Självklart finns det frågor som är stora, och som spelar en avgörande roll för samhällsutveckling; det är i dessa frågor vi skall låta folket fälla avgörandet. Ett bra exempel är 1994-års folkomröstning, då folket fick avgöra huruvida vi skulle gå med i EU eller inte. Då valde vi att ta ett första stort steg på vägen mot en europeisk integration. Ett andra togs då den svenska grundlagen ändrades för att tillåta riksdagen att flytta över makt till överstatliga institutioner, något som skedde efter det senaste riksdagsvalet. Det är däremot inget stort steg att ratificera förslaget till en gemensam europeisk konstitution. Och de förändringar av maktbalansen som konstitutionen föreslår är inte av sådan avgörande vikt att det berättigar en folkomröstning.
Det vore vidare olyckligt att låta det bli kutym att avgöra frågor som rör EU i folkomröstningar. Stiftandet av nya lagar, och förändringar i rådande lagstiftning är något vi överlåtit till riksdagen. Få bestrider denna ordning, men så fort det gäller EU tappas alla proportioner. Krav på folkomröstning framförs för minsta lilla detaljförändring i EU-lagstiftningen. Det är dags att acceptera medlemskapet och inte särbehandla detta politikområde.
Redan i de gamla svenska landskapslagarna hette det att \"land skall med lag styras\", och detsamma bör gälla för den union som vi frivilligt varit medlem i det senaste decenniet. EU skall med grundlag styras.


\"Det är dags att acceptera medlemskapet

Mer läsning

Annons