Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkhälsa vinner mark i EU

/
  • Folkhälsan vinner över EU:s fria rörlighet, det är Håkan Nilssons tolkning av generaladvokatens yttrande i förra veckan.

Annons
Mycket tyder på att svenska regeringen blir framgångsrik i sin kamp att stoppa internetköp av alkohol för svenskar. Det är i så fall ytterligare ett steg mot en urholkning av EU-samarbetet som pågår sedan snart ett år tillbaka. Det är inte bara Sverige som vill ha egna regler.
EU:s Generaladvokats yttrande om det svenska förbudet för privatpersoners direktimport av alkohol visar att folkhälsan vinner över EU:s principer om fri rörlighet. Tidigare har man inom EU diskuterat tobak som en folkhälsofråga. Det medförde bland annat förbud för snus. Man införde också varningstexter på tobaksförpackningar. Samma gäller alkohol. Varningstexter finns nu på vin och spritförpackningar samt i annonser.

Det är en framgång för den svenska IOGT-NTO-rörelsen, som 1995 utsåg förre fp-riksdagsmannen Anders Castberger till deras lobbyist i Bryssel för att bedriva opinionsarbete för en mer \"svensk\" syn på alkohol. Nu kan vi börja se resultaten av detta. Därför kommer Sverige att kunna förbjuda direktimport av alkohol med motiveringen att det hotar folkhälsan.
Men det är inte enbart en fråga om folkhälsa. Det är också en inskränkning i EU:s hittills heliga princip om \"fri rörlighet\". Sverige är inte ensamt om att vilja hävda rätten till undantag från EU-regler. Flera EU-länder begränsar i dag rätten för medborgare från de nya medlemsländerna i östra Europa att fritt arbeta i andra länder. I det så kallade Vaxholmfallet krävde Sverige att utländska företag som utför uppdrag i Sverige ska ha svenska kollektivavtal. Mycket pekar mot att Sverige kommer att få rätt när frågan så småningom avgörs av EG-domstolen. Också i Frankrike finns ett fall där ett polskt företag har fått föreläggande om att löner och anställningsvillkor ska följa franska bestämmelser. Detta är ytterligare exempel på nationella strider om begränsning av den fria rörligheten.

Den brittiska Europapolitikern Graham Watson, som är ordförande i liberala gruppen i Europaparlamentet och känd för sin frispråkighet, har sagt sig vara oroad över hur medlemsländer nu backar i EU-samarbetet genom allt fler krav på egna nationella särregler. Han pekar på debatten om det så kallade Bolkenstein-direktivet om fri rörlighet för tjänster, där man, efter debatten i Europaparlamentet, öppnar för nationella begränsningar när förslaget nu omarbetas av kommissionen. Han nämner också frågan om det italienska energibolagets ENEL:s bud på franska Gaz de France. Där stoppades det italienska uppköpet genom att franska regeringen gick in och ändrade reglerna. Allt detta förvärrar EU:s kris.

Mer läsning

Annons