Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fritänkare och vildar

Annons
Svensk politik behöver fler fritänkare. Politiker som vågar gå sin egen väg och tänka fritt i stället för att rätt i strikt partipolitisk mening. Politiker som sätter idéer och visioner före blockpolitik och partipolitiskt käbbel. Ett bra exempel är Mauricio Rojas som när han valdes in i riksdagen 2002 inte var med i folkpartiet, trots att han stod på deras lista. Rojas ställde upp som en oberoende kandidat med ambitionen att bli invald på ett personligt mandat genom personval. Något som också lyckades, främst genom en aktiv personvalskampanj. Må vara att Mauricio Rojas nu gått med i partiet och blivit dess talesman i flykting- och integrationspolitiska frågor.
Ett mindre lyckat exempel är Gudrun Schymans avhopp från vänsterpartiet. De väljare som röstade på henne röstade på en vänsterpartist, inte på en politisk vilde som opinionsbildar för skapandet av ett nytt parti. Rimligtvis bör de folkvalda agera i enlighet med de mandat som väljarna har gett dem.
Jag tror att en ökad grad av personvalsinslag i riksdagsvalen skulle kunna vitalisera demokratin. Vi skulle få fler politiker som profilerar sig och vågar driva en egen linje. Dessutom skulle vi väljare kunna ställa högre krav på ledamöterna ifall det står klart vem det egentligen är man röstat på. Den nuvarande situationen gör ett personligt ansvarsutkrävande väldigt svårt, då vi främst väljer parti, och inte person. Riksdagens ledamöter skulle vid personval också tvingas till en större lyhördhet för väljarnas önskningar ifall de önskar att återväljas. Det vill säga ett mer direkt inflytande för väljarna över politiken.
Tyvärr gör det rådande valsystemet det mycket svårt för oberoende kandidater att komma in i riksdagen. Detta då de politiska partierna endast i undantagsvis som i Mauricio Rojas fall låter fria kandidater stå med på valsedlarna. Ett agerande som å ena sidan är förståeligt, då partierna på detta sätt skulle minska sitt eget inflytande. Å andra sidan förlorar hela det politiska systemet på det minskade politiska intresset som blir följden av partitaktik och politiskt rävspel.

Mer läsning

Annons