Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Glöm aldrig EU, Ygeman

/

Det är 16 år sedan det senast fanns en inrikesminister i Sverige. Statsminister Stefan Löfven (S) tyckte dock att det skulle finnas en sådan minister i den nya regeringen och gav partikamraten Anders Ygeman den titeln plus en välfylld ansvarsportfölj.

Annons

Egentligen är benämningen inrikesminister lite missvisande eftersom Ygemans ansvarsområden omfattar polisväsendet, Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB); ett viktigt uppdrag för Ygeman blir att anpassa dessa myndigheter efter de nya villkor som uppstår i och med det europeiska samarbetet. Vi har bara sett början på den utvecklingen.

Det faktum att Sverige är en del i en större helhet blev väldigt tydligt i samband med den stora skogsbranden i Sala i somras. För första gången begärde Sverige hjälp, via MSB och Emergency Response Coordination Centre, från andra europeiska länder, som skickade flygunderstöd i form av vattenbombare.

Detsamma gäller Kustbevakningen, där koordinerade EU-insatser redan är vardag i och med EU:s Östersjöstrategi. Bland annat har Kustbevakningen lett Marsuno, som är ett projekt kring integrerad övervakning av de nordeuropeiska havsområdena där 24 myndigheter från tio länder har deltagit.

Om krishjälp och sjöövervakning medlemsländer emellan är tämligen okontroversiellt är det ingenting mot EU-gemensamma polisoperationer. Vid ett flertal tillfällen har polisen deltagit i ifrågasatta aktioner mot flyktingssmugglare och papperslösa flyktingar, men även utfört operationer i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Eftersom brottsligheten har blivit mer gränsöverskridande måste polisen anpassa sig till nya förhållanden. Att effektivt bekämpa narkotikasmuggling och trafficking är ingenting ett enskilt medlemsland klarar av utan aktivt stöd från sina europeiska kollegor.

Anders Ygeman måste dock se till att myndigheterna bli tydligare gentemot allmänheten i att beskriva sin nya roll i ett Europa där den fria rörligheten som EU medger så klart också utnyttjas av kriminella. Gemensamma EU-insatser är bara början på den harmonisering av polisväsendet som kommer att ske under mandatperioden. 

Här har inrikesminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson ett stort ansvar att försvara Sveriges position, samt värna rättstatliga principer och svensk lagstiftning. Klart är att ett fördjupat polissamarbete inom EU ger upphov till svåra överväganden och att det kommer finnas skäl för Sverige att ställa sig kritiskt i flera lägen. Samtidigt är utvecklingen nödvändig, för att inte säga oundviklig, för att komma åt den gränsöverskridande brottsligheten. 

Sverige behöver en inrikesminister som garanterar att de rättsvårdande myndigheterna har resurser för att kunna bedriva verksamhet med hela Europa som sitt arbetsfält, men som inte okritiskt köper alla propåer som kommer från kollegerna i EU.

Mer läsning

Annons