Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gott betyg åt länet

/

Annons
Jämställdhetsarbetet i Västernorrlands kommuner tycks fungera relativt bra enligt en undersökning som Sveriges televisions Rapport har genomfört. Alla kommuner i vårt län utom Ånge har en aktuell jämställdhetsplan och har gjort kartläggningar av löner mellan män och kvinnor. Något som jämställdhetslagen föreskriver. Timrå är den kommun i länet som får bäst betyg. I Timrå har man förutom att upprätta en jämställdhetsplan och kartlägga löner också gjort en jämförelse över lönerna mellan likvärdiga yrken, och vidtagit åtgärder i de fall där obefogade skillnader har hittats.

Enligt jämställdhetslagen måste alla arbetsgivare med minst tio anställda upprätta en jämställdhetsplan. Huruvida det är rimligt att sätta gränsen vid tio anställda kan diskuteras, då rör det sig fortfarande om små företag där upprättandet av en jämställdhetsplan kan tänkas vara onödigt byråkratiskt. Men det är fullständigt oacceptabelt att en kommun med hundra- eller tusentals anställda inte lever upp till de lagar och regler som lagen slår fast. Det är därför glädjande att det i vårt län bara är en kommun som skiljer ut sig på ett negativt sätt. Vad är det som gör att en kommun väljer att inte uppfylla det som jämställdhetslagen ålägger dem? Det offentliga bör vara ett föredöme vad det gäller jämställdhetsarbete?

Enligt beräkningar från 2002 som Statistiska centralbyrån (SCB) utfört så är kvinnors löner 83 procent av männens. Tar vi hänsyn till ålder, utbildning, arbetstid och yrkesgrupp blir kvinnornas lön i genomsnitt 92 procent av männens. Bland kommunanställda är kvinnornas lön 98 procent av männens medan de i den privata sektorn ligger på 90 procent. Detta strukturella missgynnande av kvinnor är förstås oacceptabelt. Och att inte alla kommuner mangrant jobbar med att få bort dessa skillnader är ofattbart.

Det finns faktiskt ingenting som kan ursäkta att drygt hälften av befolkningen i Sverige lönediskrimineras varje dag, varje vecka de går till arbetet. Lönediskriminering är såklart endast i undantagsfall något som sker medvetet, vilket också gör att det är så svårt att komma tillrätta med. Få arbetsgivare har det som en genomtänkt strategi att ge lägre lön till kvinnor som anställs, men kvinnor som är anställda sedan länge har i många fall släpat efter i löneökningen och detta kompenseras inte på ett rimligt sätt.

\"Det offentliga bör vara ett föredöme

Mer läsning

Annons