Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I nöden prövas principerna

Annons
Utan en enda invändning beslutade en extrainkallad riksdag att öppna PKU-biobanken för andra syften än det tänkta. Behandlingen och beslutet i januari var lika omotiverat som otillräckligt utrett. I PKU-registret finns vävnadsprover från tre miljoner svenskar födda 1975 och senare. Biobanken och det tillhörande registret är kringgärdat av sträng sekretess. Sekretessen är till för att myndigheterna inte ska börja använda integritetskänslig information allt efter tycke och läge. Men sedan några månader är banken öppen för andra syften än de ursprungliga. "Vid olyckor och andra händelser där ett stort antal människor har avlidit ..." får PKU-banken användas för identifiering av avlidna utan samtycke från de berörda eller anhöriga.

När man tar fram en lag så här snabbt, så känns det som man tummar på nogsamheten, förklarade Ingrid Burman (v) ordförande i utskottet som behandlat förslaget i Dagens Nyheter 8 januari. Men riksdagen struntade i principerna och hastade fram lagen på bara några dagar. Enligt socialutskottets ordförande Burman var det nödvändigt att öppna biobanken för att "underlätta en säker identifiering av avlidna". Hon är övertygad om att de flesta delar uppfattningen att biobanken ska öppnas för att "anhöriga inte ska behöva leva i kanske livslång ovisshet". Självfallet ska allt göras för att identifiera de omkomna. Men även om alla andra möjligheter med tandkort, DNA från anhöriga etcetera skulle visa sig otillräckliga kan prover från banken användas trots allt. Det enda som krävs är att de anhöriga ger sitt medgivande. Precis som Burman konstaterar skulle ingen anhörig motsätta sig att vävnadsprov ur banken användas för att få visshet. Den forcerade och onödiga lagändringen är dessvärre ytterligare ett exempel på den slapphet som präglar svensk lagstiftning.

Det "otraditionella sätt" som riksdagen expedierade beställningen från partiledarna om PKU-registret innebär inte bara att tilltron till PKU-registret minskar utan än allvarligare är att processen för att stifta lagar och tilliten till dem bland allmänheten undermineras. Och om det nu inte är så "nogsamt" vid ändringar i biobanklagen varför ska man då vara varsam vid ändring av andra lagar? Precis som det finns en tröghet för att ändra grundlagarna bör även skyddet för övriga lagar stärkas så att regering och riksdag slutar knåda rättsstatens grunder som vore det trolldeg.


Mer läsning

Annons