Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kärnkraften ett logiskt val

/
  • Valet mellan kärnkraft och koldioxidutsläppen från fossila bränslen som spär på den globala uppvärmningen borde vara enkelt.

Annons
Nyligen fick vi veta att allt svenskt beroende av kärnkraft och olja kan ersättas med alternativa energislag fram till 2010 dock med brasklappen att detta inte omfattade transportsektorn. Det hävdar Svenska naturskyddsföreningen (SNF). Studien bygger på en enkät SNF gjort i \"branschen\". Med det förstås att man frågat producenter av förnybara energislag vad dessa tror sig kunna leverera under vissa specifika förutsättningar.
Den halsbrytande analys som tar avstamp i svaren blir att; \"all kärnkraft och nästan all användning av fossila bränslen i industri, service & bostäder kan ersättas med förnybar energi till 2020.\"
Vi dömer inte ut visionen som sådan. Den bygger dock på en del tämligen bräckliga antaganden: ett sådant är att Sverige om 14 år gör av med betydligt mindre energi på att driva industrier, värma hus etcetera, jämfört med i dag. Ytterligare frågetecken är de rätt lösa antaganden som gjorts utifrån de energimängderna \"branschen\" lovar att leverera. I sammanhanget kan också vara värt att komma ihåg \"brasklappen\" transportsektorns beroende av fossila bränslen.
I mycket är SNF inne på rätt spår. Olika förnyelsebara energikällor har, trots att de kan vara något dyrare, en mycket stor potential. Dessvärre har SNF traditionellt en utpräglad motvilja mot kärnkraften och organisationen förmår därför inte att väga in dess fördelar. Detta är tråkigt då vi antar att också SNF anslutit sig till uppfattningen att växthuseffekten är vår tids största miljöfara. Och ur denna aspekt måste kärnkraft sägas vara ett mycket miljövänligt energislag. Förvisso är uran en ändlig resurs, men kärnkraft är att föredra framför olja och kol. I valen och kvalen mellan kärnkraft och olja borde logiken vara rätt enkel.
Men om vi delvis tillämpar SNF:s teorier alltså utan att lägga ned kärnkraften då skapas verkliga möjligheter för en energipolitik som tillgodoser landets reella behov.
Det innebär att vi med en bibehållen kärnkraftsproduktion utöver ett det utökade uttag från förnyelsebara energislag som SNF föreslår kan tillgodogöra oss ytterligare 45 till 50 procent av den el som konsumeras i Sverige varje år (2004 var det 75 Twh). Detta skulle inte öka de koldioxidutsläpp som spär på den globala uppvärmningen. Och då skulle det också vara möjligt att fokusera på det område SNF utelämnat i sin vision. Tillgången på kärnkraftsel ger ju i detta scenario utrymme för en storsatsning på biobränslen. En satsning som kan ersätta delar av de 92 Twh (i huvudsak olja och bensin) som varje år går upp i rök inom den svenska transportsektorn.

\"Växthuseffekten är vår tids största miljöfara

Mer läsning

Annons