Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konkurrens kan höja kvalitén

/
  • Stora skillnader råder i kvalité mellan olika äldreboenden. www.aldreguiden.socialstyrelsen.se är ett bra verktyg för den som vill veta mer.

Annons

Oppositionen i Sundsvall tycker att konkurrensutsättningen i till exempel hemtjänsten går för fort. Det är en inställning som ska respekteras. Fort kan ibland bli väldigt fel i kommunpolitiken. Det kan gälla satsningar på äventyrsbad, scenhus, eller, reformer som syftar till att öka valfriheten för kommunmedborgarna. Samtidigt tror vi att konkurrens är ett måste för att många verksamheter ska kunna förändras till det bättre. Det handlar inte i första hand om att spara pengar utan att höja kvaliteten.

I den debatt som nu böljar fram och tillbaka, kan man stundom få intrycket av att den kommunala äldreomsorgen i dagens Sundsvall är guds gåva till våra seniorer. Så är inte fallet. Åtminstone inte om man ska tro uppgifterna i Socialstyrelsens enkät Äldreguiden. Med detta statistikverktyg kan vi jämföra olika kvalitetskriterier på äldreboenden i hela Sverige, på läns- och kommunnivå, samt ned till enskilda boenden i till exempel Sundsvall. Svaren är att en del är bra i Sundsvall, men också att väldigt mycket borde kunna göras oerhört mycket bättre.

Äldreguiden visar till exempel att den mat som serveras på olika boenden i Sundsvall är av god kvalité. Det är viktigt av krassa fysiologiska skäl likväl som för en god livskvalité för våra äldre. Också boendemiljöerna få höga betyg.

Däremot oroar det att många boenden får betydligt sämre betyg (jämfört med riksgenomsnittet) när det gäller begrepp som delaktighet, personal med rätt utbildning och erfarenhet samt samverkan med vårdpersonal i landstinget. När det gäller det sista kriteriet får äldreboendena i Sundsvall betyg mellan 1 och två på en 5-gradig skala. Snittet för Sverige är över 3. När det gäller det förebyggande arbetet i kommunen, i korthet hur man arbetar för att förebygga att äldre drabbas av skador, ges också här ett starkt underbetyg. Under genomsnittet i länet och långt under ett genomsnittligt betyg för riket i stort. Det finns alltså en rad områden där de äldre som bor på olika boenden, och deras anhöriga, kan och ska förvänta sig mycket mer.

Visst går det att identifiera en rad risker med den konkurrensutsättning som komma ska. Men det är ett faktum att den äldrevård som Sundsvalls kommun ansvarar för idag, i många avseenden får ett betyg som ligger långt under riksgenomsnittet. Det är oacceptabelt.

Mer läsning

Annons