Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnors rätt

/
  • Eva Eriksson (fp) presenterade på måndagen utredningen om att ge utlänska kvinnor möjlighet att få göra abort i Sverige.

Annons
Rätten till fri och säker abort har funnits i Sverige i 30 år. Men innan den numera liberala abortlagstiftningen trädde i kraft 1975 var det inte ovanligt att svenska kvinnor åkte till Polen för att få hjälp ur en besvärlig sits. Eller att kvinnor som tvingades fullfölja en graviditet mot sin vilja försökte avbryta den på allt annat än säkra och ofarliga sätt.

Medan Sverige har utvecklats i liberal riktning har Polen under inflytande från den katolska kyrkan anammat en mer och mer restriktiv hållning. Nuförtiden utförs aborter endast om den gravida kvinnans liv står på spel. Innan utvidgningen för ett och ett halvt år sedan var Portugal och Irland ensamma i EU om att starkt begränsa kvinnors rätt till abort. I dag finns förutom i Polen liknande regler på Malta. Dessutom håller debatten på att stigmatiseras i såväl Slovakien som Litauen och det är inte otänkbart att abortmotståndarna så småningom får lagen med sig. På EU-nivå har det sedan länge slagits fast att rätten till fri och säker abort är en hälso- och sjukvårdsfråga. Det innebär att det är upp till varje enskilt medlemsland att besluta om vilka regler som skall gälla.

För unionen har det varit ett bekvämt sätt att slippa ta i en fråga som hyser en oerhörd politisk sprängkraft. Men det är en hållning som med rätta ifrågasätts allt oftare: Inför en utfrågning i EU-parlamentet tidigare i höstas publicerade Svenska Dagbladet ett upprop undertecknat av 22 EU-parlamentariker från elva olika medlemsländer för att göra abort till en grundläggande rättighet inom EU. Syftet var att uppmärksamma det tvång och den diskriminering det innebär för en kvinna att inte själv få bestämma om en graviditet skall fullföljas. Också i Sverige har abortfrågorna åter hamnat på den politiska dagordningen sedan det för några månader uppdagades att läkare i Jönköpings läns landsting hade utfört aborter på kvinnor som varken var svenska medborgare, skrivna i Sverige eller asylsökande vilket strider mot abortlagen.

I abortutredningens betänkande Abort i Sverige (SOU 2005: 90) som överlämnades till vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson i måndags föreslås att lagstiftningen ändras så att även utländska medborgare får möjlighet att genomgå fri abort i Sverige. I tider när omgivningen blir allt restriktivare är det viktigt att länder med en lång tradition av legala aborter tar ton i debatten mot tvång och diskriminering. Genom att stå upp för rätten till fri abort också för utländska kvinnor visar Sverige det engagemang som kan förväntas av ett land vars kvinnor för bara ett halvt sekel sedan åkte söderut för att få tillgång till professionella aborter. Men Sverige har inte bara ett ansvar gentemot Polen. Skyldigheten omfattar varje kvinna som förnekas den grundläggande rätten till fri och säker abort i sina hemländer. Abortutredningens förslag till ny lagstiftning är ett rejält och viktigt kliv framåt.

Mer läsning

Annons