Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LEDARE: Öppenhet måste vara mer än ett högtidsord

/
  • Primärvårdschefen i Västernorrlands läns landsting Markus Kallioinen vill inte lämna ut handlingar till media.
Annons

– Så länge det finns möjlighet att sekretessbelägga det här tänker jag stå fast vid det, säger Kallioinen till ST.

Det är, när man tänker efter, ett rätt anmärkningsvärt uttalande. Inställningen hos en offentlig inrättning som landstinget borde vara den omvända. Grundregeln måste vara att handlingar ska lämnas ut snarare än att de ska beläggas med sekretess om så är möjligt.

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Så uttrycks den offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen (andra kapitlet, första paragrafen).

Den svenska offentlighetsprincipen ska vi vara stolta över och värna. Öppenhet och transparens är viktigt för att myndigheter, kommuner och andra offentliga inrättningar – som landstinget i detta fall – ska kunna granskas.

Tyvärr har det under en lång rad av år funnits en motrörelse som försöker förhindra och försvåra tillgången till offentliga handlingar. Ofta är det de offentliga inrättningarna själva som försöker förhindra medier – och andra – att ta del av information och handlingar. De försöker att med alla till buds stående medel kontrollera och försköna mediebilden av den egna verksamheten.

Kallioinen tillhör uppenbarligen denna motrörelse.

Det är mycket möjligt att Kallioinen rent juridiskt har rätt. Det finns en del prejudikat från Kammarrätten som ger landsting rätt att med hänvisning till affärssekretess låta bli att lämna ut handlingar som skulle kunna gynna privata konkurrenter.

Tyvärr tycker jag att Kallioinen och hans arbetsgivare missförstår sin roll. Bara för att det är lagligt att sekretessbelägga en uppgift behöver det inte vara rätt att göra det. Det är skillnad på att företräda landstinget och att företräda ett privat företag; rollerna är olika. En offentliganställd chef måste förhålla sig på ett annat sätt till öppenhet och transparens än vad en privatanställd måste.

För övrigt är det vår bestämda uppfattning att offentlighetsprincipen också borde utökas så att den även ger en viss insyn i privata bolag som finansieras av skattemedel.

Vill man vara sarkastisk kan man förstås också belysa det faktum att de privata vårdcentralerna inte tycks ha särskilt mycket att lära av hur landstinget driver sina vårdcentraler rent ekonomiskt, däremot gäller det omvända. Det är trots allt landstingets vårdcentraler som drivs med förlust år efter år – i alla fall sammantaget. För hur det går för de enskilda vårdcentralerna får vi nu alltså inte veta på grund av sekretess.

Nackdelen med att inte låta länets medier ta del av den här typen av information är att det gör att spekulationer ersätter fakta. Så låt oss i brist på fakta spekulera: Kanske är det just för att inte visa hur illa det är ställt som landstinget och Kallioinen inte vill lämna ut handlingarna?

Mer läsning

Annons