Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Målet är mycket färre kommuner

Annons
Det finns många områden där kommunerna samverkar med varandra. Det gäller både stora och små kommuner. Förbundet Sveriges kommuner och landsting presenterade häromdagen en mycket intressant kartläggning av samarbetsmönster i kommunerna. Skriften heter \"Samverkan pågår möjligheter och begränsningar\" och i den resoneras om de problem som finns i sammanhanget.
Dessa gäller framförallt möjligheterna att utkräva ansvar, särskilt om det handlar om informellt samarbete. Det finns en trend just nu att bilda en form av kommunalförbund, så kallade samverkansorgan. Tanken är att därigenom skapa lokal och regional aktivitet i tillväxtfrågor. Ännu så länge handlar det om tro, mer än vetande.
Ett samverkansorgan ger indirekta beslutsvägar och indirekt representation. Oftast finns det bara plats för de stora partiernas företrädare. De mindre hamnar utanför med allt vad det för med sig av begränsningar i insyn och inflytande. Demokratiargumentet är svårt att komma förbi.
I Kommun- och landtingsförbundets utredning konstateras också att stordriftsfördelarna när det handlar om välfärdstjänster och service överskattas. Större geografiska områden ger inga ekonomiska fördelar utan tjänsterna kostar oavsett kommunen är stor eller liten.
\"Att välfärdsområdet sällan omfattas av samverkan har sin grund i att tjänsterna levereras där medborgarna bor. En utökning av geografin så att den omfattar flera kommuner ändrar inte på detta förhållande. Det finns få eller inga skalfördelar inom verksamhetsområdet. Samma förhållande gäller för glest bebodda områden. De höga transaktionskostnaderna blir inte mindre för att geografin, inom vilken servicen organiseras, blir större. Detta innebär att välfärdstagandet inte löses bättre om kommuner slås samman\", skriver utredarna. De har rätt i sin analys. De påpekar även att det finns områden där samverkan ger effektivare resursutnyttjande, men just välfärdsfrågorna brukar lyftas fram som argument när kommunsammanslagningar är på tapeten.
Det finns en sådan agenda i Sverige idag. Den har delvis kommit bort i diskussionen om regionernas utseende och storlek, men både finansministern och kommunministern har varit mycket tydliga i vad de vill, nämligen en halvering av antalet kommuner i vårt land. Socialdemokratin har sina givna svar. Men är verkligen en ny storkommunsreform det Sverige behöver? Skulle ekonomiskt svaga små kommuner verkligen bli starkare av att slås samman?

\"Är verkligen en ny storkommunsreform det Sverige behöver?

Mer läsning

Annons