Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Människovärdet är vad som skiljer oss från djuren

/
  • Att födas som människa innebär att automatiskt ha ett okränkbart människovärde.

När jag var barn gick jag i söndagsskolan. Där fick jag lära mig att alla människor är lika mycket värda inför Gud. Det har jag burit med mig hela livet. Men man behöver inte ha religiös bakgrund för att anamma tanken om alla människors lika värde.

Annons

Även i skolan, på låg- och mellanstadiet, pratades det ofta om alla människors lika värde. I Sverige råder helt enkelt konsensus kring det faktum att alla människor har ett individuellt värde som inte påverkas av yttre omständigheter, det finns där endast för att vi föds till människor.

Ändå råder ofta begreppsförvirring, och det är inte alltid säkert att min tolkning av begreppet människovärde stämmer överens med omgivningens. Därför vill jag förtydliga vad jag menar när jag ibland kanske slarvigt slänger in ordet i olika texter.

Man kan förklara vad människovärde är utifrån många olika aspekter, så som religion, psykologi, politik, filosofi eller biologi. Men alla leder till ungefär samma slutsats, som även anammats av FN och nedtecknats i deklarationen om mänskliga rättigheter. De innebär till exempel rätt till hälsa, rätt till utbildning, yttrandefrihet och rätt att förflytta sig, samt rätten att söka skydd från förföljelse.

Tron på principen om alla människors lika värde ligger också till grund för inställningen att man inte har rätt att ta en annan människas liv.

Ur ett liberalt perspektiv är det enkelt. Alla människor ska ges samma förutsättningar att själva forma sina liv. Det ska inte ha någon betydelse vilka som är ens föräldrar, vad man har för hudfärg, kön, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder. Genom att födas till människa har man vissa rättigheter, där en viktig grundsten är likhet inför lagen. Att det inte riktigt fungerar så i praktiken skulle vi kunna diskutera i oändlighet, men jag håller mig till definitionen av det önskvärda.

Människor är känslovarelser. Som sådana agerar vi känslomässigt i många situationer, och just därför är vi inte perfekta. Då är det viktigt med gemensamma regler för hur vi ska uppföra oss för att inte kränka andra människors rättigheter och grundläggande värde. Och det är viktigt att vi låter offentliga instanser döma när fel görs, instanser som bygger på gemensamma överenskommelser om vad som ska gälla.

Det är självklart så att min familj och mina vänner betingar ett högre värde för mig personligen, än vad totala främlingar gör. Därför är jag också mer benägen att förlåta mina närmaste när de gör fel. Men eftersom även främlingar betingar samma värde i egenskap av att vara människor behövs att opartiska domstolar skipar rättvisa när någon individ skadar en annan.

Att alla människor är lika mycket värda betyder alltså inte att vi har rätt att uppföra oss hur som helst. Däremot betyder det att vi människor till skillnad från djuren också är skyldiga att ta ansvar för våra handlingar och uttalanden. Och ju mer makt en människa har, desto större ansvar kan utkrävas denne.

Det finns två effektiva sätt att förminska människovärdet och distansera sig från det faktum att andra människor har samma värde som en själv.

Det första är att klumpa ihop individer i grupper där de tas ifrån sina individuella egenskaper och rättigheter, och man döms utifrån vilket kollektiv man anses tillhöra snarare än utifrån den individ man är.

Det andra är avhumanisering genom att ge människor epitet som inte är mänskliga. Ord som ofta används i detta syfte är "svin", "parasit", "gräshoppa", "apa", "råtta". Att använda dem i plural blir ännu effektivare om man vill avfärda individens värde och i stället se henne som del i ett kollektiv. Eller som en gräshoppa bland tusentals andra gräshoppor.

Om man tillräckligt ofta omnämner en grupp människor med ord som står för ickemänsklighet blir det också enklare att utan samvetskval helt enkelt glömma bort att de är individer med samma grundläggande värde och rättigheter som en själv.

Om detta resonerade Fredrik Skavlan förra fredagen när Jimmie Åkesson (SD) var hans gäst.

Han resonerade kring den kultur som finns bland Sverigedemokrater och deras anhängare att använda avhumaniserande begrepp om olika grupper av människor.

Åkessons anhängare har reagerat med att hävda att Åkesson har samma människovärde som andra, "men att det tydligen inte gäller honom eftersom han är Sverigedemokrat". Det är inte sant. Åkesson har givetvis samma människovärde som andra. Han behandlades också som människa av Skavlan som ägnade större delen av intervjutiden åt att prata med Åkesson om hans sjukdom och mående. Men som människa, med de rättigheter och skyldigheter som följer, måste man också stå till svars för sina handlingar. Ta ansvar. Som partiledare har man ett ansvar och skyldighet att föra sitt partis talan, och svara för partiets värderingar och politik.

Att inte utkräva detta ansvar är att förminska en människa som har makt, och det finns såklart ingen motsättning mellan att tro på grundläggande människovärde och samtidigt ställa makthavare till svars. Alldeles särskilt när makthavaren representerar personer som offentligt använder ett ordbruk som syftar till att ta ifrån andra människor deras värde.

Läs också:

Skavlan visade var skåpet ska stå

Mer läsning

Annons