Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pressgrannar i norr

Annons
Sexköpande domare finns kvar i tjänst i högsta domstolen, kammarrätten i Stockholm och en domstol i Skåne. Självfallet ska allmänheten inte har större förtroende för domstolar än dessa förtjänar, så det är helt självförvållat att domstolarnas anseende minskar. Justitiekanslern och högsta domstolens ordförande illustrerar genom sina uttalanden och beslut att rikets högsta juridiska ämbeten innehas av personer med bristande omdöme och kompetens. Varför befordras fel personer till höga poster?
Gefle Dagblad (liberal)

Högsta domstolen har fastslagit att det är förbjudet att importera alkohol via internet. Det är bra! Allt som en person själv inte för in över gränsen betraktas som smuggling. Det är ett bra initiativ, annars skulle det kunna föras in stora mängder alkohol över gränserna. EU:s fria rörlighet leder till att folksjukdomar till alkoholismen ökar. Därför borde EU återinföra de gamla införselkvoterna.
Dala-Demokraten (socialdemokratisk)

Han (Hammarskjöld) ville tillvarata de små medlemsstaternas rätt mot de två supermakternas dominans, och arbetade in ett internationalistiskt perspektiv som lade nationella intressen och motsättningar åt sidan. Då som nu kunde snäva egenintressen och prestige bland medlemsstaterna ta mycket kraft från det väsentliga arbetet inom FN.
Norrbottens-Kuriren (moderat)

I framtiden bör det vara regel att de nya myndigheter, som trots allt behöver tillskapas, inte nödvändigtvis behöver ligga i huvudstaden. En långt mera kritisk prövning bör äga rum var fördelarna är störst med att lokalisera statlig verksamhet. För de flyttlass med statlig verksamhet som nu rullar runt i Sverige kommer inte att vara de sista.
Västerbottens-Kuriren (liberal)

Mer läsning

Annons