Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillit från två håll

Annons
Fler poliser eller en bättre organiserad ordningsmakt? Frågan ställs med anledning av den doktorsavhandling forskaren (och polisen) Stefan Holgersson presenterat, en undersökning som visar att det inte är alldeles enkelt för medborgarna att få hjälp av polisen. Svaret på nyss ställda fråga blir både och också med en bättre organiserad poliskår behövs sannolikt fler poliser. Stefan Holgersson har intervjuat tvåtusen poliser i 21 distrikt. Resultatet är nedslående. De som just gått ut Polishögskolan är entusiastiska, intresserade och vill ta egna initiativ. Men de möts av en organisation som nöter ned engagemanget. Enligt Holgerssons statistik tar anställda inom ordningspolisen allt färre initiativ ju längre tid de har jobbat. De verkar tröttna och uppgivna. Anledningarna till detta är flera. En av dem är glappet mellan ledning och enskilda poliser. På toppnivå beslutas vad som ska göras ute i verksamheten, men motiveringarna saknas ofta. Ledningen är otydlig och styrmetoderna utgår sällan från vad de enskilda polismännen kanske skulle tycka var bäst. Därtill ligger fokus allt för mycket på efterarbete av enkla polisärenden ute på \"stan\" - och risken är uppenbar att poliser avstår från att ingripa eftersom de vet att det ger för mycket merarbete inne på stationen. Många menar att lösningen på både vardagsbrottsligheten och den grova kriminaliteten hänger på att Sverige får fler poliser. Nog behövs fler poliser. Att allt fler utexamineras från Polishögskolan, som nu är populär och svår att komma in på, är ett gott tecken. Men detta räcker givetvis inte. Poliserna måste också uppmuntras att göra ett bra arbete och egna initiativ måste premieras. Organisationen måste bli sådan att enskilda polisers erfarenheter sugs upp till ledningsnivå och ligger till grund för förändrade arbetsformer. Förtroendet mellan ledningen och poliserna måste byggas upp, från båda håll, uppenbarligen. Det måste sägas vara ett framsteg att det nu över huvud taget finns vetenskaplig forskning om situationen för ordningspolisen. Holgerssons studie bekräftar det många svenskar redan vet: har du haft inbrott i huset eller blir misshandlad på gatan har du tur om du får hjälp av polisen.

Mer läsning

Annons