Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktig debatt om polisens brister

Annons
Den senaste undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet om trender i den svenska opinionsbilden visar att frågor om lag och ordning upplevs som viktigare för medborgarna än tidigare.
De politiska partierna har kämpat om att kunna presentera de största satsningarna på fler poliser och nya lagstiftningar. Att lag och ordning åter blir en omdiskuterad fråga i centrum för politikernas uppmärksamhet är välkommet. Men det är viktigt att anlägga rätt perspektiv på frågan, så att tillfället till en ingående debatt inte slarvas bort.
Visserligen har spektakulära händelser som de uppmärksammade rymningarna från några av landets säkraste fängelser fått den svenska kriminalvården att framstå i dålig dager. Men polisens insatser för att reparera skadorna fungerat bra. När alla resurser sätts in är den svenska polisen kapabel till ett mycket bra arbete. Det är inte hanteringen av massrymningar, mord och stora rån som framför allt undergrävt medborgarnas förtroende för rättsväsendet och fått frågor om lag och ordning att stiga högre på den politiska dagordningen. Det är vardagsbrottsligheten, den beklämmande statistiken över olösta fall, känslan av övergivenhet hos många brottsoffer när deras anmälningar inte leder någonstans.
De politiska partierna borde i ljuset av SOM-undersökningen ta chansen att föra en mer ingående debatt om de problem som medborgarna upplever som mest konkreta och nära, som lägger en skugga av hot och oro över vardagslivet och som nästan alltid nyligen drabbat någon i den vidare bekantskapskretsen. Det behövs fler poliser som kan utreda brott, för att ta emot anmälningar och som med en fysisk närvaro i problemområden kan verka förebyggande på längre sikt. Men det behövs också en effektivare polisorganisation som får ut mer av de resurser som redan i dag finns tillgängliga. Polisforskaren Stefan Holgersson har visat på klara brister i polisens arbete. För lite tid och kraft används ute på fältet. Och allt för många poliser är passiva och initiativlösa, ofta uppgivna på grund av en dålig organisation. Kontakten med den senare typen av representanter för rättssamhället bidrar kraftigt till att undergräva medborgarnas tro på att den svenska polisen är duglig att sköta sin uppgift också i vardagen, bortom rubrikerna.

"Det behövs fler poliser

Mer läsning

Annons