Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktig fråga för Sundsvall

Annons
Sverige har satt ett viktigt avtryck i EU-politiken. Kemikaliedirektivet "REACH", präglas av svenskt miljötänkande. Men minst ett års politiskt förhandlande, lobbying och offentlig debatt väntar innan förslaget slutligen är klubbat. När Margot Wallström tillträdde som miljökommissionär 1999 blev hennes första uppdrag att göra en översikt av hur kemiska produkter användes i Europas industrier. Kommissionen ställde samman en så kallad vitbok där det framgick att industrierna varje dag hanterar cirka 100 000 kemiska ämnen som man vet mycket lite om. Flera ämnen misstänks kunna påverka säkerhet och hälsa för EU:s medborgare.
I sin vitbok konstaterade kommissionen att synen på kemikalier bygger på att tillverkarna kontrollerar att produkterna inte är farliga att använda. Men flera olyckor visar att industrin inte haft koll på riskerna. Seveso i Italien, Bhopal i Indien och Toulouse i Frankrike är exempel på hur kemiska ämnen orsakat stora katastrofer. Vi har varit förskonade från liknande händelser i Sverige, men just Sundsvall och Norrlandskusten är ett utsatt område med höga risker. En betydande kemisk industri, en skogsindustri som använder kemikalier i sin tillverkning och kemikalier som dagligen transporteras på våra vägar. Därför är kemikaliedirektivet viktigt för just Sundsvall. Under Sveriges ordförandeskap enades EU i juni 2001 om att kontrollen av användningen av kemikalier var dålig. Kommissionen gav miljökommissionär Margot Wallström uppdraget att ta fram ett förslag till regler.
I dag gäller att bevisbördan om en kemikalies farlighet vilar på staten. Men i Sverige tillämpar vi "försiktighetsprincipen" vilket innebär att alla kemikalier antas vara farliga, tills motsatsen bevisats. Den principen introducerades av Margot Wallström i förslaget till direktiv. Industrin protesterade och EU:s regeringschefer beslutade att EU:s industriministrar skulle ta över frågan. Därför är det under industriministrarnas rådsmöte på tisdag man ska debattera och besluta om de beslut som EU-parlamentet tog förra veckan. Utgången avgörs till slut av de båda församlingarna gemensamt. Är de inte överens efter alla förhandlingar faller REACH.
Miljoner människor arbetar i Europas kemikalieindustrier samt i näringar som är beroende av kemikalier, till exempel skogsindustrin i Norrland. Industrin har 150 lobbyister som ska visa att visa att REACH lägger nya bördor på en redan pressad bransch. Samtidigt arbetar Europafacket med att bevisa behovet av bättre kontroll av kemiska ämnen för att öka säkerheten på arbetsplatserna. EU-ländernas regeringskanslier överväger i sin tur hur kommande val kan påverkas av direktivets konsekvenser. Striden är långt ifrån avgjord. Efter industriministrarnas beslut på tisdag går frågan tillbaka till Parlamentet för ett andra och slutligt beslut. Ett beslut som ska godkännas av industriministrarna en andra gång. Kan man inte enas återstår förhandlingar. Går det inte att komma överens då heller faller förslaget helt och hållet. Lobbyisterna har inte avslutat sitt arbete på länge än.

Mer läsning

Annons