Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktiga principer

/

Annons
Moraldrift, sexualdrift och oraldrift. Kombinerat med ohöljd opportunism undergräver drifterna det som kännetecknar en rättsstat: principer och institutioner som står pall när det blåser. Att justitierådet Leif Thorsson var medveten om att han begick ett lagbrott när han betalade för sex är uppenbart. Han har erkänt och fått sitt straff på 50 dagsböter.
Alla rättssamhällen bygger på att vi har flera maktcentra. Man brukar tala om den lagstiftande, den verkställande, den dömande och den granskande makten. Riksdagen, myndigheterna, domstolarna respektive medierna ska balansera varandra. För att det ska fungera garanterar grundlagen dem stor självständighet. Till exempel får ingen myndighet lägga sig i hur domstolarna utövar sin makt. Det är endast Högsta Domstolen som kan avsätta ett justitieråd. Thorssons kollegor fick aldrig ta ställning till hans fortsatta verksamhet i HD eftersom Justitiekanslern (JK) inte väckte talan mot Thorsson.
JK förklarade att han såg mycket allvarligt på att en av landets högsta domare begått ett brott. Det påverkar tilltron till rättssystemet men ett avskedande kunde inte komma ifråga med tanke på brottets straffvärde, omfattning och art argumenterade JK. JK tog inte bara grundlagen på allvar utan tog också fasta på hur allvarligt riksdagen ser på brott mot sexköpslagen. Det är mer än man kan säga om justitieutskottets ordförande Johan Persson (fp). Han förklarade i tv att Thorsson begått ett allvarligt brott. Jaså? Varför tänkte han inte på det när riksdagen fastställde straffskalan för brott mot sexköpslagen? Idag är straffet i nivå med det för snatteri.
Inte blev det bättre av att professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud förblindad av moraldriften hävdade att JK brutit mot grundlagen. JK borde inte gjort en egen prövning utan per automatik fört fallet vidare till HD. I ett penndrag skalar hon bort ett centralt led i hur processer mot människor ska föras i Sverige. Har inte åklagaren så mycket på fötterna att han tror på en fällande dom ska han inte väcka åtal. Ingen ska behöva genomlida en rättslig prövning bara för att opinionen trycker på.
Sexdriften har vi vare sig vi vill det eller inte. Att vissa som Thorsson inte kan tygla den är beklagligt. Men frågan är vad man ska säga om den förvärvade oraldriften som drabbat HD:s ordföranden, Bo Svensson? I DN förklarade han att Thorsson nu kunde sägas ha \"djupa kunskaper i ämnet\". Svensson har ångrat uttalandet. Men sagt ord och kastad sten kan inte tas tillbaka. Har de väl lämnat munnen respektive handen lever de sitt eget liv och följer sin egen bana. Svensson och Thorsson må ha ställt till stor skada. Men de som nu vränger principerna efter läge och orerar om \"äldre män som anser sig stå över lagen\" gör oss ett värre ont. För dem finns inga principer bara opinioner.

Mer läsning

Annons