Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste ta till alla upptänkliga medel

/
  • Maria Wetterstrand (MP) leder tillsammans med Jonas Karlsson (S), den analysgrupp som ska föreslå åtgärder som ska leda till en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och till ett koldioxidneutralt samhälle 2050.

Annons

Enstaka avvikande röster finns, men i forskarvärlden finns en bred enighet om att klimatet påverkas av mänsklig aktivitet. Det är för att lösa det problemet världsledarna i dag samlas i Paris.

Det blir inte lätt. Problemet kanske inte ens går att lösa! Men alla är ense om att problemet kan minskas. Självklart blir effekterna av klimatförändringen svårare att ta hand om ju snabbare uppvärmningen går. Dessutom slår det förstås olika. I SvD onsdag läser jag hur ett varmare klimat på Grönland ökar grönländarnas hopp om självständighet från Danmark. Ekonomin kan stärkas av att mineral- och oljefyndigheter blir tillgängliga. Det sker när de glaciärer smälter som samtidigt höjer havsnivån för alla andra.

Andra kan tjäna på att sälja tekniska lösningar på de problem som uppstår. Här bör svensk industri hänga på. Fast de fattiga i Bangladesh eller på avlägsna öar i oceanerna lär inte har råd att köpa alla tekniska lösningar. Lite varmare klimat skulle väl inte heller få oss att gråta. Fast nu verkar det ju som om påverkan på Golfströmmen skulle kunna ge oss ett kallare klimat om inget görs, så vi gör nog också bäst i att förhindra eller i varje fall fördröja processen.

Så vad kan vi göra? Enskilda företag kan med säkerhet bidra. Finansbranschen lär stå i centrum. Men i ett samhälle av marknadskonkurrens, är det svårt ens för aldrig så stora företag att agera själva. Vi måste ta politiken till hjälp!

Vad kan då det offentliga göra? Här finns skatter, miljöavgifter och subventioner att tillgå. Men här finns också marknadsmekanismer att påverka. Regeringen tillsatte för ett halvår sen en analysgrupp med målet att skapa ett fossilfritt transportsystem till 2030 och ett koldioxidneutralt samhälle 2050. De skissar nu på tre mycket omfattande lösningar.

Det handlar inte minst om pensionssystemets AP-fonder. Det handlar om att inte investera i kol och olja. Det handlar också om att låta AP-fonderna investera i miljövänlig produktion av järnvägar. Här bör som jag ser det även bostäder ingå både som nybyggnad och miljövänlig ombyggnad av miljonprogrammen. Sånt ger stabil avkastning till våra pensionärers fromma.

Analysgruppen tänker sig vidare att en grön investeringsbank skapas efter tysk och brittisk modell. Här garanterar staten en ränta åt exempelvis pensionsfonder, som därmed kan öka tillgången på kapital kring miljöinvesteringar och miljöteknik under utveckling.

Men allra viktigast är nog det offentligas roll som stor upphandlare. Man beräknar att högre krav på goda klimateffekter kan gälla 1000 miljarder kronor om året. Det kan på kort sikt bli dyrare. Men det kan samtidigt skapa en första marknad för gröna uppfinningar och upptäckter, som i sin tur ger inkomster.

Det är faktiskt märkligt att de borgerliga än så länge håller sig så fast vid upphandlingar där lägsta pris är målet. Nu börjar också företag reagera mot det. I onsdagens SvD efterfrågar Taxi Stockholm tillsammans med facket de nya upphandlingsregler regeringen utlovat. De vill ha schysst konkurrens – inte lönedumpningsavtal.

Märkligt också att de borgerliga i Sundsvall är så negativa till krav på schysst konkurrens vid upphandlingar. Varför ska man kunna konkurrera med deltider och sämre arbetsvillkor?

Det är för att hindra sådant som kravet ställs på att de företag som vill delta i upphandlingar ska ha kollektivavtal. Inga företag nekas att sluta ett sådant. Upphandlingsregler krävs för både människor och miljö.

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons