Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Öppet brev till skolchefen samt Barn – och Utbildningsnämnden i Timrå kommun:

Förståelseinriktad skola i teorin eller praktiken?

Vilka möjligheter och förutsättningar ger ni förskolans och skolans pedagoger att lyckas med det viktiga uppdraget att fostra morgondagens beslutfattare och att varje dag förmedla till våra barn att de är viktiga och betydelsefulla?

Som föräldrar till barn i förskola och grundskola har vi under några års tid med spänning kunnat följa projektet ”Förståelseinriktad skola” som bedrivs inom kommunen. I samtal med våra barns pedagoger har vi kunnat uppleva den utvecklade syn på lärande som de genom projektet tillägnat sig men vi har även upplevt den frustration och stress de känner över att inte ha en arbetssituation som ger dem förutsättningar att omsätta nyvunna teoretiska kunskaper i praktiken. I Sundsvalls tidning kunde vi i oktober ta del av att ytterligare drygt 2 miljoner kronor tilldelats kommunen i EU-bidrag för att kunna vidareutveckla projektet. Enligt artikeln i ST kommer en stor del av pengarna att gå till kompetensutveckling hos personalen.

Som föräldrar med god insyn i skolan tror vi inte att detta projekt kommer att kunna utvecklas positivt, om inte en förståelseinriktad skola även omfattar alla i kommunen som tar beslut i skolfrågor.

För att kunna koppla nya teorier, tankar och utveckla ett delvis nytt förhållningssätt till lärandet ute i den praktiska verksamheten inom kommunens förskolor och skolor, behövs goda förutsättningar i form av tid, arbetsro och tillräckligt med personal.

Som föräldrar till barn från förskoleklass upp till år 6 på Fagerviks skola upplever vi att förutsättningarna för skolans pedagoger att införliva det goda med projektet till verkligheten och våra barn är mycket bristfälliga.

Det råder köpstopp och vikariestopp inom kommunen, pengar som på skolan sparats till hjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd samt nödvändig uppfräschning av skolans lokaler har dragits tillbaka,

Inför läsårets start skar man ner tiden för våra barn i förskoleklass till minsta möjliga, barn som inte har fritidsplats får inte längre delta i den viktiga sociala träning och samvaro som skollunchen faktiskt utgör. För oss föräldrar upplevs detta vara en ekonomisk fråga, att kommunen helt enkelt vill spara pengar på skolluncherna samt ”tvinga” många föräldrar till att betala för ökad tid på fritids. Till detta kan vi dessutom addera att ökad avgift i det här fallet inte innebär någon form av kvalitetshöjning för våra fritidsbarn, barngruppen är stor, personaltätheten låg och vi föräldrar upplever att situationen är stressig för både barn och vuxna och att det alltmer handlar om förvaring av barn istället för en pedagogisk verksamhet.

Den akuta situation som råder på landets fritidshem i form av växande barngrupper och låg vuxentäthet har även i flera år uppmärksammats av Skolverket som dessutom i sin senaste rapport påpekar att regeringen nu måste ingripa mot huvudmännen det vill säga kommunen.

Fagerviks skolas rektor tog på föräldramötet upp att barnen är vår framtid och att de förhoppningsvis ska verka för ett bättre samhälle och fatta bättre beslut än vi har gjort. Detta är väl något som vi alla kan skriva under på att vi håller med om och därmed att ett viktigt ansvar vilar på oss vuxna.

Barn gör inte som vi säger utan som vi gör.

Vi måste vara goda förebilder och modeller.

Framför allt måste vi i handling få våra barn att uppleva och känna att de är vår framtid och inte bara låta dem höra det genom tomma ord!

Förutom tid i hemmet så tillbringar våra barn en stor och viktig del av sin tid i skolan. Hur tänker ni som tar avgörande beslut som påverkar våra barns vardag och framtid verka för att våra barn får komma till skolan och varje dag känna att de är viktiga och värdefulla?

Föräldrarådet Fagerviks skola

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel