Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Oppositionen: ”På gränsen till oansvarig”

Höjningen av årets kulturbudget är den största på åtminstone 20 år. Bland vinnarna finns biblioteken, den fria konsten och kulturskolan. Regeringen väljer också att satsa på kulturmiljöer.

Cirka 8,3 miljarder kronor. Så mycket får kulturen av regeringen nästa år. Det är en ökning med cirka 745 miljoner kronor av kulturbudgeten, varav 104 miljoner av dem är pris– och löneomräkning. Förra året ökade kulturbudgeten med 409 miljoner kronor. Kulturminister Alice Bah Kuhnke pratar nu om en ”rekordbudget”.

– Det är oerhört glädjande att som Sveriges första kulturminister någonsin kunna presentera en budget som inte bara är den största i antalet kronor utan också räknat till hur stor andel man tar av statens samlade utgifter, säger hon till TT.

Olof Lavesson, (M), kulturutskottets ordförande, är dock inte imponerad:

– Det är en väldigt expansiv budet och på gränsen till oansvarig. Man passar på att göra väldigt stora och tillfälliga satsningar när man borde vara lite återhållsam och spara för sämre tider, säger han till TT.

En av de största satsningarna, 115 miljoner kronor mer till den fria konsten, är dock permanent och ett förslag som Kulturministern är särskilt stolt över. När budgeten presenterades på Teater Galeasen i Stockholm framhöll hon också bild– och formkonstnärerna som prioriterade.

– Om jag ska lyfta något i budgeten så är det investeringarna i den fria konsten, i fria grupper och i konstnärerna. De är helt avgörande för att vi fortsatt ska bryta kulturell och konstnärlig ny mark.

”Men ingen av de poster som berör våra villkor är nedbrutna på en detaljnivå så det går att utläsa hur mycket som satsas. Så först när Konstnärsnämnden och Kulturrådet får sina regleringsbrev i december vet vi om Alice Bah Kuhnkes sista stora budget under mandatperioden verkligen blev en satsning på bild– och formkonstnärerna”, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, i ett pressmeddelande.

Ett intensivt arbete ska nu starta hos myndigheterna för hur fördelningen ska se ut mer exakt, replikerar Alice Bah Kuhnke.

– Men det vi med säkerhet vet är att detta är en historiskt hög budget för konstnärerna i vårt land.

Den treåriga satsningen på 250 miljoner kronor årligen till biblioteken, som Vänsterpartiet drivit igenom, ska främst gå till att göra folkbiblioteken mer tillgängliga.

– Samtidigt som vi har en bibliotekslag som skriver fram bibliotek som arenor för kunskap och fri åsiktsbildning vet vi att biblioteken utsätts för enorma påfrestningar, säger Alice Bah Kuhnke.

Även Statens konstråd får del av satsningarna: 20 miljoner under två år för att öka kunskapen om offentlig konst i gemensamma miljöer. ”Ett jätteerkännande” enligt Magdalena Malm, konstrådets chef, som menar att det behövs alldeles särskilt i tider då det som nu byggs väldigt mycket.

Statens konstråd tar samtidigt över uppdraget att sprida samtidkonst från nedlagda Riksutställningar, och Magdalena Malm pekar på fördelen med att de finns över hela Sverige.

– Det är också ett jättespännande uppdrag. Hur når man ut, det finns fantastiska konstverksamheter i Sverige men de är ganska ensamma i sitt arbete så det är jätteviktigt att det finns nätverk och stöd.

Regeringen satsar på kulturskolorna och ger Statens kulturråd tio miljoner kronor för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum. Detta har i uppdrag att ansvara för kunskapsutveckling, samverkan och uppföljning. För att kunna rekrytera lärare till kulturskolan föreslår regeringen en permanent satsning på ett ”kulturskolekliv”, som tillförs 25 miljoner kronor för 2018 och 40 miljoner kronor från och med 2019.

Kulturmiljövården får ett ökat anslag på 25 miljoner kronor. Bland annat rör det kulturreservat, det moderna samhällets kulturarv och att göra kulturmiljöer mer tillgängliga.

Regeringen anser också att den kritiserade hyresmodellen för kulturfastigheter ”bör ses över”.

– Hyresmodellen är en utmaning för mer eller mindre alla kulturinstitutioner. Så därför har vi nu varit tydliga med att vi ska se över den för att säkerställa att de medel vi investerar i kultur går till kulturen och konsten och till att tillgängliggöra den så mycket som möjligt, säger Alice Bah Kuhnke till TT.

Fakta: redan kända satsningar

250 miljoner kronor satsas på biblioteken, vilket bland annat går till ökade öppettider, fler bokbussar och filialer ute i landet. Efter 2018 återkommer satsningen i ytterligare två år. Det är Vänsterpartiet som i budgetförhandlingar med regeringen har fått igenom satsningen.

Regeringen höjer anslagen till den fria konsten med 115 miljoner kronor från och med nästa år. Dessa fördelas så här: 60 miljoner kronor går direkt till konstnärer och författare, bland annat genom stipendier. Fria aktörer inom bild– och formområdet får ytterligare 12 miljoner kronor. Anslaget till fria grupper och arrangörer inom scenkonstområdet höjs med 25 miljoner kronor. Statens konstråd får 10 miljoner nya kronor till konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön. Kulturrådet får 8 nya miljoner för stöd till litteratur och kulturtidskrifter.

Kungliga biblioteket föreslås få 25 miljoner kronor per år i tre års tid, bland annat för att ”förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik”.

Regeringen föreslår också ett utökat stöd på 13 miljoner kronor till firandet av Ingmar Bergmans 100-årsjubileum. Tre miljoner ska gå till Stiftelsen Ingmar Bergman för samordningen av jubileumsåret, tre miljoner till Dramaten för Bergmanfestivalen samt fem miljoner till Svenska filminstitutet för arbetet med att digitalisera det svenska filmarvet i Ingmar Bergmans namn.

Unga Klara blir nationell scen och det statliga stödet fördubblas. Under nästa år beräknas det bli 16,2 miljoner kronor och därefter 15,4 miljoner per år. Regeringen har lagt förslaget i samarbete med Vänsterpartiet.

Fakta: andra budgetnyheter

Tv-avgiften höjs med 60 kronor per år och blir nu 2 400 kronor.

”Vissa museer” får ett anslag på 5 miljoner kronor från 2018 för att göra en fördjupad förstudie och försöksverksamhet för ett demokrati– och migrationsmuseum i Malmö.

Nationalmuseum får 65 miljoner kronor för 2018 till följd av museets renovering och ombyggnad.

Det samiska folkets och de nationella minoriteternas kulturverksamhet får 10 miljoner kronor mer. Ájtte, Svenskt fjällmuseum, får ytterligare 1 miljon kronor från 2018 medan Stiftelsen Judiska museets anslag höjs med 1,5 miljoner under fem år.Arkdes, Statens museum för arkitektur och design, i Stockholm får 8 miljoner årligen i två år för forskning om gestaltad livsmiljö. Dessa pengar ska också räcka till en ny ”en mötesplats” om samma frågor i södra Sverige. Från 2021 sänks anslaget till 5 miljoner kronor.Anslaget för filmstöd höjs med 25 miljoner kronor från och med år 2020.