Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Oppositionen sågar förslag om Stora torget

Annons

Stora torget är Sundsvallsbornas stolthet i Sundsvall city, därför är det mycket viktigt att stor hänsyn tas om torget ska byggas om. Torget är också den plats vi tar med oss besökare till, för att visa upp vår stolthet. Torget har en stor värdeskapande faktor ur besökssynpunkt.

I det förslag till Torg som nu tagits fram, ses inga större skillnader mot hur torget ser ut i dag. Torget planas ut, vilket gör att kungastatyn hamnar på en sockel i form av trappor, där det är tänkt att man kan sitta.

Läs även: Torget ska byggas om – nu stiger prislappen

I programmet "Stadsvision Sundsvall 2007–2037", står att läsa hur vi tänker oss att vår stad ska utformas i tio punkter. I punkt sex, beskrivs staden som "Bred ett nät av grönska över staden", samt att "Den sammanlagda grönskan i centrum ökar". Den nuvarande utformningen av Stora torget står inte i paritet med detta mål i Stadsvisionen.

Det finns teoretiska belägg för att det medborgare menar med vad som är trivsamt inbjudande och trevligt, inte alls har samma betydelse för de som tar fram förslag och styr förvandling. Faktum är att allmänhet ofta har en stark åsikt, men att denna inte alls stämmer överens med experternas uppfattning av miljön. Därför ska allmänhet få ta större del i en så omfattande ändring som av vårt torg.

Bland annat så upplever medborgare att mer grönska ger ett mer levande och inbjudande torg. I det förslag som nu ligger finns stenläggning och några tuktade träd i fyrkanter i respektive ytterkant av Torget. Två små vattenspeglar är också planerade, men i den stad vi har där det är vinter halva året, är det ingen särskild miljö att tala om, ur förbättringsperspektiv.

Sundsvalls kommun måste ta fram verktyg för att säkerställa att medborgare får komma till tals och uttrycka sina åsikter om hur man vill att sin stad ska utformas. Något konkret, tekniskt, statistiskt och säkerställt verktyg för att trygga detta finns inte i dag.

Vid stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott (den 2/12 2015), där vi behandlade frågan om utformning av Stora torget, begärde vi i oppositionen (M, FP/L), att förslaget skulle återremitteras, för att titta vidare på ett mer utvecklat och mer inbjudande förslag. Detta sa majoriteten med (S) i täten, nej till. Vi i oppositionen vill ha kontroll på kostnaderna för torget, där summan nu har gått från 40 till 43 miljoner. Hur mycket mer kommer torget att kosta, frågar vi oss? Dessutom helt utan mervärde. Detta är inte det sätt vi i oppositionen vill hantera kommunens ekonomi på.

En typ av exempel på mervärde för vårt torg, är toaletter – som också är en kommunal service. Toaletter finns också omskrivna i "Stadsvision Sundsvall", att det i Stenstan/city, "för alla åldrar ska finnas tillgång till lättillgängliga och fräscha toaletter". Så är inte fallet på torget i dag.

En av anledningarna till att många väljer att åka till Birsta city för att handla, är att de är i behov av snabb, trygg och säker tillgång till toaletter. 20 procent av Sveriges befolkning har magproblem som gör att de är i behov av toaletter snabbt och utan fördröjning (alla med läckageproblem är inte inräknade i denna siffra). Detta erbjuds besökarna i Birsta. Vi vill i ett mer utvecklat förslag till lösning för torget se en ny toalettlösning som är funktionell, trygg och säker, samt där man utan oro kan ta med sig sitt barn.

Handel i city har kommit med förslag om bemannade toaletter på torget. Ett utmärkt förslag, och i dagens konkurrensutsättning finns det många som mycket gärna skulle ta på sig att driva och sköta en sådan inrättning, inom ramen för kommunala önskemål om service och tillgänglighetsaspekt. Det finns också många olika typer av självsanerande toaletter, som alternativ.

Vi i oppositionen motsätter oss starkt det liggande förslaget till ny utformning av vårt torg, vi motsätter oss kostnadsökningar. Om torget ska utvecklas ska det vara ett mervärde för medborgarna, det ska vara mer inbjudande och mer grönskande, vilket går att göra ur alla hållbarhets- och trygghetsaspekter.

Gunilla Molin (M)

Gruppledare stadsbyggnadsnämnden, med oppositionen M, FP/L, KD, MP

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel