Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Orimliga mål för biltrafiken – men favoriseringen bör upphöra

Replik på Det är inte valfrihet att inte kunna välja något annat än bilen, ST 30/11.

Insändarskribenterna menar att vi inte har något annat val än att välja bilen, och att vi därför inte har valfrihet.

Vi moderater har den samfällda åsikten att varje medborgare själv ska ha möjlighet att välja vilket transportslag man vill. Därför yrkar vi också på att alla trafikslag ska viktas lika, det vill säga, att såväl bil, som buss, gång som cykel, ska ha plats och utrymme i Sundsvall.

Vi har historiskt haft en ensidig favorisering av bilvägar, men eftersom vi säger att alla trafikslag ska ha en plats, så måste vi självklart bygga ut gång- och cykelvägarna. Det gör kommunen också, men det tar tid.

■■ Följ ST Debatt på Facebook 

Forskningen går framåt och jag ser fram emot miljövänligare drivmedel, så att Sundsvalls luftkvalité förbättras. Men de luftföroreningar som insändarskribenterna hänvisar till kan inte endast ligga bilen till last. Vi vet i dag att vi även får in mycket luftföroreningar från andra länder, som inte jobbar så aktivt som vi gör för en förbättrad miljö.

Trafikverket har gett i uppdrag till Trafikforskningsenheten vid Umeå universitet, att utreda frågor som privatpersoners attityder och normer till resande med bil. Rapporten visar att Trafikverkets prognos för biltrafiken i Sverige, är att den kommer öka med 39 procent under perioden 2010–2030, om "inga politiskt beslutande åtgärder genomförs". Trafikverket säger också i rapporten att personresor med bil måste minska med 20 procent och för att uppnå detta ska man arbeta med en "fyrstegsprincip", som inleds med att ändra människors attityder till bilresande, samt att använda och utnyttja den befintliga infrastrukturen mer effektivt. Som metod tre och fyra, för att hämma bilåkandet, ska man bygga om infrastrukturen, eller bygga nytt, det vill säga nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder i infrastrukturen.

En SKOP-analys visar att 78 procent av svenskarna vill äga en egen bil, 3 procent föredrar bilägande i bilpool, och endast 6 procent vill inte ha tillgång till bil alls. I Sundsvall har inte bilresandet förändrats nämnvärt, drygt 70 procent fortsätter att köra bil.

I Trafikverkets granskningshandling, "Väg 562 delen Sundsvalls resecentrum – trafikplats Skönsberg", säger de om biltrafiken i Sundsvall, att "biltrafikandelen av alla resor inom kommunen ska vara max 33 procent." Det är en orimlig skillnad mellan 33 och drygt 70 procent. Andelen resande med cykel är i den senaste mätningen 6 procent.

Vi moderater menar att investeringar i tillgängligare och bättre kollektivtrafik samt fler och säkrare gång- och cykelvägar är att ge människor valfrihet att välja, eller välja bort bilen som färdmedel. Vi bygger vårt samhälle efter människors förutsättningar till egna val och möjligheter. Vi föredrar stimulans före förbud.

Insändarskribenternas slutfras är helt i linje med moderat ideologi, "Sundsvall måste ge invånarna möjlighet att välja olika färdmedel efter behov!", det är exakt därför vi hävdar att alla trafikslag ska viktas lika, så att den som vill eller behöver ta bilen, ska kunna göra det, den som vill och kan cykla ska få göra det.

Gunilla Molin (M)

Gruppledare stadsbyggnadsnämnden

Läs också:

Frihet innebär också ansvar – låt inte nästa generation få sota för våra synder

Ansvar betyder olika saker för olika människor

Björn Abelsson: Bättre trafiksituation om fler i centrum skippar bilen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel