Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Petersvik: Föroreningar och kulturhistoriska villor

Annons

Sällan har väl en fråga avhandlats i press och bland allmänhet så intensivt som Petersviks framtid. Frågan tycks drivas av en aggressiv påtryckargrupp och det förekommer både desinformation och personangrepp.

I ST under ”Ordet fritt” den 25 september angrep signaturerna ”Arbetande student” och ”Bekymrad skattebetalare” logistikparkens vd Åke Jonsson bland annat för att det vid inlösen av fastigheter med mera har förbrukats cirka 150 miljoner. Men det höga beloppet grundar sig naturligtvis på vad villaägarna har krävt. Om detta belopp är för högt, är det ju villaägarna som utnyttjat tillfället och otillbörligt gynnat sig på skattebetalarnas bekostnad och bör kritiseras. En förklaring till den höga ersättningen kan emellertid vara att Petersvik betraktas som industriområde och då används andra värderingsgrunder.

Området är påverkat av närliggande verksamheter och har en miljö som inte är lämplig för annat än industriell användning. En stor gasolhamn har anlagts på den norra delen av Petersviksstranden. Där landas fartygslaster av gasol som under högt tryck och därmed flytande förvaras i bergrum. Detta är en riskfylld verksamhet, någon bebyggelse i närheten bör inte förekomma. Korsta Kraftvärmeverk har byggts intill Petersviksskogen. Där eldas varje timme 600 ton hushållsavfall. Våra sopor räcker inte till, så en viss import från andra länder sker. En störande ljudmatta från omgivande industrier och transporter ligger över hela området. Tunga transporter sker dygnet runt till Ortvikens pappersbruk, Korsta Kraftvärmeverk Tunadalshamnen och Tunadals sågverk.

Havsvattnet är kraftigt förorenat. Sundsvalls två största avloppsreningsverk, Tivoliverket och Fillanverket, ligger nära Petersvik. Där processas hela 15 miljoner kubikmeter avlopp varje år. Som jämförelse kan nämnas att Sundsvallsfjärden mellan nya bron och staden innehåller cirka 12 miljoner kubikmeter vatten. På ömse sidor av Kaptensudden finns således i huvudsak renat avloppsvatten. Det ser för ögat rent och fint ut, men reningsgraden uppgår maximalt till 90 procent. Utströmmande vatten innehåller alltså fortfarande en betydande mängd föroreningar.

Det finns ytterligare en miljöbelastning på Petersviksvattnet som är mindre känd. Sundsvallsfjärden och Alnösundet är vattenrörelserna obetydliga. Där har avsatts ett finkornigt sediment av bland annat gyttja. Gyttjan består av biogent material från mänskliga aktiviteter och kan även innehålla gifter och cancerogena ämnen. Tjockleken av detta förorenade bottensediment är under Sundsvallsbron åtta meter och finns även i Alnösundet in mot Petersviksstranden.

Ett utnyttjande av området enligt förslaget från Petersviksvännerna är inte realistiskt. Där framställs Petersvik som Sundsvallsfjärdens sista gröna lunga, en oas för stadens innevånare, lämpligt för bostadsbyggande, ett nytt Sundsvalls Havsbad med mera.

Men vi har ju söder om Petersvik mellan Fläsian och Bredsand en lång kuststräcka med tre fina badstränder och rent havsvatten, österut en fantastik skärgård med rent vatten och ren luft och västerut Naturreservatet på Norra Stadsberget, friluftsanläggningarna på Södra Berget och därbakom miltals med skogar och många sjöar.

Varför skulle vi då tillbringa vår fritid intill en av Sveriges största sopförbränningsstationer och bada i vatten som kommer från stadens två största avloppsreningsverk?

Petersviksvillorna är det stora problemet. De som känt till villornas existens har ofta betraktat berättelsen om dem som privata familjeangelägenheter. När nu Nils Johan Tjärnlund föredömligt informerat om villornas höga kulturhistoriska värden, kommer saken i ett annat läge. Någon form av bevarande måste ske. Kan de inte flyttas återstår tyvärr rivning. Innan detta görs måste dock en noggrann dokumentation genomföras som blir tillgänglig för allmänheten till exempel på Sundsvalls Museum.

Sven Jonasson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel