Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rätten att bestämma om sin död

I Nederländerna är dödshjälp tillåten. I Schweiz är assisterat självmord godkänt liksom i delstaterna Oregon och Washington.
Aktiv dödshjälp är inte tillåtet i Sverige, men Statens medicinsk-etiska råd vill få till stånd en offentlig diskussion kring frågan.

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, tillsatte i fjol en intern arbetsgrupp som definierat frågeställningar som bör övervägas när det gäller avgöranden i livets slutskede. Den promemoria som rådet kom fram till har nu presenterats för regeringen och handlar om att:

Avstå från att inleda livsuppehållande åtgärder.

Avbryta livsuppehållande behandling.

Erbjuda palliativ behandling och palliativ sedering.

Erbjuda läkarhjälp vid förskrivning av läkemedel vid ett självvalt livsslut.

Erbjuda aktiv läkarhjälp vid självvalt livsslut.

Nuvarande regler legitimerar de tre första punkterna enligt rådet. Men SMER rekommenderar samtidigt att patienten själv bör få ett ökat inflytande över när palliativ sedering ska påbörjas. Och då bara inte i livets absoluta slutskede utan tidigare än så om patienten önskar.

De två sista punkterna är inte förenliga med svensk rätt. Arbetsgruppen på SMER anser att läkare ska få rätt att skriva ut läkemedel som ger patienten möjlighet att ta sitt eget liv när det gäller vissa svåra sjukdomar med ofrånkomlig utveckling, men i sådana fall ska även ytterligare en läkare göra en bedömning. Rådet var inte enigt i denna del. En del kände oro för att patienten kan känna påtryckningar från omgivning och anhöriga, eller själv anse sig utgöra en belastning och därför begär att få avsluta sitt liv.

För det krävs ändringar i det svenska regelverket. En majoritet i Rådet rekommenderar att frågan utreds vidare.

Beträffande femte punkten ville inte majoriteten av rådet förändra nuvarande regelverk, men anser ändå att frågan bör lyftas i en offentlig diskussion. De i rådet som förordade aktiv läkarhjälp vid självvalt livsslut, menade att det enbart skulle få förekomma vid mycket speciella situationer.

Fotnot 1: Palliativ vård: medicinsk behandling och omvårdnad som är inriktad på symtomlindring och annat som kan förbättra den sjukes livskvalitet men inte förväntas påverka förloppet av sjukdomen.

Fotnot 2: Sedering: läkemedelsbehandling som har en lugnande och ångestdämpande effekt.

Källa: NE