Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rättssäkerhet för medborgarna

I Bankhallen strålar en praktfull gran, utanför singlar vinterns första snöflingor ner över Helgeandsholmen. Snart nalkas julefrid även i riksdagshuset. I oktober inför riksdagens högtidliga öppnande spådde många, inklusive jag själv, att den parlamentariskt hösten kunde bli stökig. Den farhågan kom dessbättre på skam.

Världen omkring oss har förvisso präglats av finansiell oro och skuldstormar så häftiga att hela EMU-projektet på sina håll ifrågasätts. Men hemmavid har regeringen kunnat fortsätta med sin framgångsrika ekonomiska politik som inbegriper jobbsatsningar i förening med återhållsamhet i statsbudgeten och skarpa krav på finansiella aktörer.

Oppositionen har haft svårt att hitta angreppsvinklar varför riksdagsarbetet har tuffat på utan stor dramatik. Som ny ledamot av Skatteutskottet har jag i höst varit upptagen med att analysera regeringens förslag till skatteförfarandelag. Det är en diger lunta på 71 kapitel, drygt 700 paragrafer och 150 följdändringar. Poängen med den nya lagen som sjösätts vid årsskiftet är vi får ett samlat regelverk som ersätter det nuvarande lapptäcket av lagar på skatteområdet. Men inte bara det!

Dubbelregleringar försvinner, språket moderniseras och reglerna blir lättare att förstå. När myndigheter får bättre förutsättningar att göra rätt från början är medborgarna de stora vinnarna. De svenska skattebetalarna har i decennier med all rätt klagat på att statens intressen alltid går före den enskildes. Men nu ska det bli ändring på det, den nya lagen stärker den enskildes rättssäkerhet på flera punkter.

Redan i skatteförfarandelagens början slås fast att proportionalitetsprincipen gäller vid skattebeslut. Det betyder att det ska råda rimlig balans mellan mål och medel, mellan enskilda och statens intresse. Straffavgifter ska inte kunna krävas lika ofta som i dag. De kritiserade och långsamma skattenämnderna tas bort. I stället för politiskt tillsatta ledamöter ska skatteexperter som inte tidigare har prövat ärendet avgöra tvistiga omprövningar. Det blir mer rättssäkert så.

Ett litet sorgebarn är fortfarande systemet med skattetillägg, den avgift som tas ut av den som medvetet eller av vårdslöshet har betalt för lite skatt. Den som har påförts skattetillägg kan sedan också dömas för skattebrott och vice versa. Ordningen har kritiserats från rättighetssynpunkt, många jurister anser att den står i strid med Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning.

Proportionalitetsprincipen ska genomsyra hela skatteförfarandet men rättssäkerheten måste tryggas också på detaljnivå. Regeringen lovar därför att systemet med skattetillägg ska ses över i särskild ordning, liksom enskildas rätt till ersättning för biträde när man har hamnat på tvärs med skatteverket. Tredjemansrevision är en ingripande åtgärd som många gånger behövs i jakten på skattebrottslingar men som har den nackdelen att oskyldiga utomstående personer kan drabbas hårt. Av just de här skälen måste reglerna bli ännu tydligare och mer rättssäkra.

Inte så lite mallig kan jag avslöja att jag fick med kollegerna i Skatteutskottet på att regeringen ska arbeta skyndsamt med att ta fram dessa nödvändiga rättssäkerhetsförstärkningar. Allt till de så kallade skattskyldigas fromma.

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv artikel