Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Replik: Felaktigt av SD om HaV och små avlopp

Replik på SD: Sätt press på kommunerna i stället för att jaga folk på landsbygden, ST 8/12.

I ett debattinlägg om små avlopp påstår SD att kommuner ställer krav på åtgärder som är miljömässigt obefogade. SD hänvisar här till en rapport om markretention som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, finansierat.

Vår uppfattning är att SD:s beskrivning av hur kommuner arbetar med små avlopp inte stämmer.

Fastighetsägare ansvarar för att sköta och kontrollera sin avloppsanläggning. Men, allvarliga brister åtgärdas sällan utan krav från kommunens miljöförvaltning.

En tredjedel (cirka 240 000) av alla avloppsanläggningar i Sverige saknar rening efter slamavskiljare trots lagkrav på det sedan 1969. Det innebär att avloppsvattnet nästan går helt orenat ut och kan förorena dricksvattenbrunnar, badplatser och grunda vikar.

HaV tar fram vägledning till kommunerna i deras arbete med prövning och tillsyn av små avlopp. Kommunen bedömer vilken rening som är rimlig för varje anläggning. Om omgivningen är känslig och påverkas av många små avlopp ställs högre krav, om en anläggning finns på långt avstånd från brunnar, badplatser eller vattendrag ställs lägre krav. Vid tillsynen är det framför allt bristfälliga och olagliga avloppsanläggningar som får krav på åtgärder.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Rapporten som SD hänvisar till är, efter att författarna reviderat och förtydligat vissa delar i dialog med HaV, skickad på remiss till experter på bland annat myndigheter, universitet och länsstyrelsen. När granskningen är klar kan vi bedöma om rapporten kan publiceras av HaV. För HaV är det viktigt att de rapporter som vi publicerar håller en hög vetenskaplig nivå och har väl underbyggda slutsatser. Särskilt om de ska fungera som vägledning för länsstyrelser och kommuner.

Författarna till rapporten menar att avloppsanläggningar ska anläggas så att marken kan ta upp fosfor och därmed minska utsläpp till vatten. I områden där det är möjligt skulle därmed kraven på fosfor vara mindre stränga. Det håller HaV med om och vi vägleder också kommunerna så.

Däremot menar vi att det finns en vetenskaplig samsyn att små avlopp bidrar till övergödningen. Orenat avloppsvatten riskerar också att sprida smitta bland människor och djur.

De modeller som används för att beräkna belastningen av fosfor från reningsverk, jordbruk och små avlopp utgår från tillgänglig kunskap och justeras mot uppmätta värden för att ta hänsyn till hur mycket fosfor som fastnar i mark och tas upp av växter på vägen till närmaste vattendrag. Beräkningarna (som tagits fram av konsortiet SMED, Svenska MiljöEmissionsData) visar att små avlopp står för en betydande del av utsläppen till hav, sjöar och vattendrag.

Björn Sjöberg

Avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Läs också:

Att byta va-ledningar efter 260 år håller inte – vi måste säkra vårt dricksvatten

Slöseri och belastning att införa fler regler om enskilda avlopp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel