Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorernas dom: "Inte förenligt med fullmäktiges mål"

Resultatet i Ånge kommuns delårsrapport är inte förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om.

Annons

Det konstaterar kommunrevisorerna efter att ha granskat rapporten.

Bland annat pekar man på att endast ett av de fyra uppsatta verksamhetsmål som kommunfullmäktige anser bör uppnås för god ekonomisk hushållning kommer att klaras av.

Det mål som kommunstyrelsen ser som troligt att infria är det som säger att försörjningsstödet ska minska med 10 procent jämfört med föregående år. Samtidigt konstateras att man skjuter högt över målet för frisknärvaron bland tillsvidareanställda.

"Av tabeller i anslutning till personal framgår att sjukfrånvaron ökat för alla åldersgrupper bland kvinnor och män", skriver revisorerna i sin rapport.

När det gäller de finansiella målen så var de två till antalet, och båda utom räckhåll enligt kommunstyrelsens bedömning.

Slutligen noterar också revisorerna att utan engångsintäkten på 5,7 miljoner kronor från AFA-försäkringen så hade det väntade underskottet vid årets slut uppgått till 8,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har med anledning av delårsrapporten beslutat att ge kommunens ledningsgrupp i uppdrag att ta fram en handlingsplan, samt komma med förslag på hur årets underskott kan krympas och åtgärder för att uppnå en budget i balans över tid.