Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorernas dom över Ånge kommun

Kommunens revisorer ger verksamheten godkänt för sitt arbete 2015. Det framgår av den revisionsberättelse som har gjorts för det gångna året.

"Vi bedömer att styrelse och nämnder i Ånge kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt."

Så väljer kommunens revisorer att formulera sig när 2015 ska läggas till handlingarna.

Läs mer: Så ska kommunens överskot på 18,6 miljoner kronor användas

I sin revisionsberättelse skriver man vidare att räkenskaperna varit rättvisande och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Dock med konstaterandet att kommunstyrelsen "inte följt upp och utvärderat kommunens interna kontroll" enligt gällande reglemente.

Slutligen konstaterar man också att ett av två finansiella mål för god ekonomisk hushållning anses vara uppnått, samt att tre av fyra verksamhetsmål har uppfyllts.

Revisionsberättelsen avslutas med att man från revisorernas sida tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar de kommunala styrelserna och nämnderna ansvarsfrihet, samt att man godkänner årsredovisningen för 2015.