Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så gör vi Komvux möjligt för fler

Annons

Utbildning och kunskap är möjligheten till att stå på egna ben och möjligheten att nå sina drömmar. Därför behöver möjligheterna till utbildning och omställning mitt i livet förbättras. Moderaterna välkomnar därför att regeringen har anslutit sig till vårt förslag om att alla vuxna ska ha rätt att läsa på komvux. Däremot saknar vi förslag från regeringen som gör det ekonomiskt möjligt för exempelvis en förälder att vara borta från arbetsmarknaden och studera en tid. Det hjälper inte att ha rätt till Komvux om man inte har råd att gå utbildningen.

För den som har en kort utbildning, saknar utbildning eller för den som vill byta yrke mitt i livet spelar den kommunala vuxenutbildningen en avgörande roll. Därför satsade den tidigare Alliansregeringen på att inrätta bland annat Yrkesvux, vuxenutbildning med yrkesinriktning och byggde sedan ut antalet platser till över 20 000 under finanskrisen. Yrkesvux har senare visat sig vara en mycket framgångsrik utbildningsväg. Utvärderingar visar att tre av fyra studenter har jobb inom ett år efter avslutad utbildning.

Rätt till Komvux, ett förslag som Alliansen började arbeta med redan 2013, är för oss en självklarhet. Men det räcker inte. För att en vuxen som också har barn att försörja ska kunna ta en paus i arbetet för att studera måste familjeekonomin gå ihop. Snäva regler utesluter de som är något äldre att få studiemedel. Och om man jobbar vid sidan av studierna riskerar man att mista studiemedlet.

Moderaterna satsar därför på ett omställningspaket med tre åtgärder för att fler ska ha de ekonomiska förutsättningarna att studera. Vi föreslår:

Att fribeloppet, den inkomst man kan tjäna utan att studiemedlet minskar, höjs från dagens dryga 170 000 kronor till över 200 000 kronor per kalenderår.´

Att möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år ska utökas med 20 veckor och att åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år.

Att möjligheten till tilläggslån för studerande över 25 år med barn utökas höjs från 3 800 kr till 5 000 kr per månad.

Många byter yrke och arbetsplats någon gång under yrkeslivet, och många vill ha ett längre yrkesliv. Om fler ska kunna känna sig trygga med att byta arbete eller till och med bransch även längre upp i åldern och samtidigt som man har små barn behöver förutsättningarna för omställning förbättras. Därför har Moderaterna, till skillnad från regeringen, konkreta förslag för att alla människor – oavsett var i livet – ska kunna utbilda och rusta sig med ny kunskap.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Skol- och utbildningspolitisk talesperson

Eva Lohman (M)

Riksdagsledamot Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel