Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Samverkan – inte utpressning

Replik på "Kommunal utpressning för att få statliga pengar", ST den 21 januari.

Arne Forsell är en klok man, vars åsikter jag ofta delar. Men om E4 genom Sundsvalls kommun har han fel på flera punkter.

Var en ny E4 borde dras utreddes i ett tidigt skede. Utredningen visade att en västlig väg skulle få obetydlig trafik. Av de 35 000 fordon som passerade gamla E4 på Tivolibron skulle endast 3 000 välja en västlig förbifart. Över 90 procent av trafiken skulle alltså fortsätta på den gamla vägen. Inte ens den genare sträckningen över bron har ju lyckats locka mer än en tredjedel av trafiken (visserligen delvis beroende på den orimliga broavgiften), vilket tydligt visar att huvuddelen av trafiken på E4 söder om Sundsvall har mål i stadens centrala delar och därför inte har någon nytta av en västlig förbifart.

Även vad gäller finansieringen är det tvärtom mot vad Arne Forsell menar. Den stora orättvisan är naturligtvis att Sundsvallborna, till skillnad mot alla andra medborgare (utom Motala), tvingats betala den statliga europavägen själva. Att kommunen fått några hundra miljoner i form av tidigarelagda triangelspår, ny väg mot Matfors och ombyggnad av gamla E4, är en mager kompensation för de 1,6 miljarder sundsvallsborna ska betala i broavgifter under de kommande 30 åren.

Hur pengar används kan naturligtvis alltid diskuteras. Bullerskydden i Bredsand har tillkommit eftersom bullerkraven är väsentligt strängare för nya vägar än i befintlig miljö. När trafiken gick kvar på den gamla vägen låg bullernivåerna under de värden som accepteras i befintlig miljö. När den nya E4:an stod klar var bullervärdena visserligen lägre än förut. Men de överskred de tillåtna gränserna för nybyggnad av väg, och därför var Trafikverket tvungna att bygga bullerskydd. Logiken i detta kan ifrågasättas, men generellt är det nog klokt att vara mer ambitiös där man bygger nytt än man har råd att vara där ingenting förändras.

Slutligen om före detta E4 genom centrala Sundsvall: Kommunen driver ingen ”aggressiv kampanj” för en smalare gata. Kommunen ska för Trafikverket redovisa hur man vill förverkliga den stadsvision som i stor enighet togs fram 2009, och i vilken kommunen visar hur man vill att staden ska växa mot vattnet med nya bostäder på Norra Kajen och Södra Kajen. För att detta ska kunna ge attraktiva boendemiljöer måste man minska den stora barriär som före detta E4 utgör mellan Stenstan och vattnet. Detta föreslås dessutom ske på ett sätt som inte försämrar framkomligheten för biltrafiken!

Att Sundsvall ska växa är ett mål som alla partier i kommunen står bakom. En växande stad ger ökade resurser till nytta för alla medborgare. Ombyggnaden av den gamla vägen betalas dessutom av Trafikverket, varefter kommunen övertar väghållaransvaret. Detta är den normala ansvarsfördelningen. Det handlar alltså inte alls om ”kommunal utpressning för att få statliga pengar”.

Björn Abelsson

Läs fler insändare här:

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel