Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Satsa på forskning i hela landet

Landets framtida forskningspolitik ska läggas fast i en kommande proposition från regeringen. Mittuniversitetet har inför det lämnat flera förslag för att utveckla forskningen i vår region. Det är glädjande att regeringen i budgetpropositionen för 2016 valde att satsa extra på verksamheten vid de unga universiteten, Mittuniversitetet, Örebro universitet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet. Men faktum kvarstår att bara sex procent av forskningsanslaget till universitet och högskolor tilldelas de fyra unga universiteten. Det finns ett stort värde för Sverige om potentialen vid de yngre lärosätena kan tas till vara.

En betydande del av forskningen vid Mittuniversitetet är tillämpad, där resultaten bidrar till utveckling och tillväxt på både regional och nationell nivå. Samtidigt handlar en relativt stor andel av universitetets verksamhet om utbildning. För att säkra en rimlig balans mellan forskning och utbildning och för att skapa en hållbar verksamhet på lång sikt bör Mittuniversitet få möjlighet att utvecklas genom ökade basanslag för forskning. Ett tillskott under en fyraårsperiod med 100 miljoner kronor i forskningsanslag skulle ge förutsättningar att säkerställa den akademiska bredden och för att möjliggöra strategiska och profilerande forskningssatsningar som krävs för vårt bidrag till utveckling och tillväxt.

En viktig uppgift för Mittuniversitetet är att tillgodose behoven av lärare och vårdpersonal. För att dessa utbildningar ska hålla högsta möjliga kvalitet krävs att de ges en starkare forskningsbas. Utökade basanslag för forskning är nödvändiga för att nå den utvecklingen. Vi förslår därför att regeringen ger särskilda resurser för att skapa nationella nätverk kring professionsutbildningarnas forskningsförankring och att dessa koordineras av de nya universiteten.

Den för Sverige så viktiga skogsnäringen har en framskjuten plats i Mittuniversitetets forskning, men även vid Karlstads universitet och Linnéuniversitetet. Det är en mycket god utgångspunkt för en förstärkt satsning på skogsindustriell forskning. Vi föreslår därför regeringen en gemensam satsning på grundforskning för skogsindustrins framtida utmaningar. De tre universiteten föreslås få ett uppdrag att utreda inriktning, förutsättningar och behov av en sådan satsning.

Det finns stora fördelar med att universitet och högskolor, och därmed forskningen, är spridd i hela landet. Alla lärosäten har en viktig roll att fånga upp och stödja lokala, regionala och nationella styrkeområden. Företag och organisationer kan uppleva en tröskel för att komma i kontakt med forskning som kan utveckla den egna verksamheten, men tröskeln minskar om forskningen finns nära. Det är vår förhoppning att regeringen och ministern för högre utbildning och forskning ser att Sverige behöver en forskningspolitik som tar till vara på lärosätenas olika roller och förutsättningar och satsar på forskning i hela landet.

Anders Söderholm

Rektor

Mats Tinnsten

Prorektor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel