Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Satsa på rektorer – de är viktiga för elevernas inlärning

Rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra skolledare är viktiga för att elever och lärare ska lyckas med inlärning och undervisning. De skapar förutsättningar och miljöer för lärprocesserna i skolan.

Arbetet består i att rekrytera och anställa lärare, utforma och fördela arbetsuppgifterna på skolan, se till att det finns schema, planeringar, lokaler, utrustning, fortbildning, skolutveckling, bra arbetsmiljö och studiero. Allt så att elevernas lärande gynnas.

Läs också: Dags för Sundsvall att bli en attraktiv lärararbetsgivare

Läs också: Ge alla elever samma chans att lyckas

Därför är den debatt som blossat upp kring rektorer och skolledning i lokal media intressant. Vore det så att det råder brist på lämpliga rektorer, så har vi i ett allvarligt problem.

Så vitt vi vet är det inte så, annat än tillfälligt i liten utsträckning och lokalt. Vi ser heller ingen dramatisk förändring mot tidigare. Det är alltid en noggrann och ofta tidsödande process att anställa en ny rektor eller skolledare, och så ska det vara.

Däremot har vi märkt en ökad vilja hos kommunen att på flera sätt satsa på skolledarskapet. Intendenter har anställts som avlastar och stödjer skolledare i arbetet med lokaler och fastigheter, säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, administration och planering. Biträdande rektorer har anställts på vissa större skolor för att bidra till en effektivare arbetsorganisation och för att skapa utrymme för ett mer utvecklat pedagogiskt ledarskap. Löneutvecklingen har varit svag jämfört med lärarna, men de sista åren har det blivit bättre även om det är en god bit kvar att göra. Satsningar på kompetensutveckling har gjorts, främst genom den statliga obligatoriska rektorsutbildningen, men även genom en del lovvärda (och även mindre lovvärda) försök lokalt – även här finns en hel del kvar att göra.

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Skolan står inför tre stora utmaningar, som ställer ökande krav på rektorer och skolor: globaliseringen, IT-revolutionen och samhällets ökande krav.

Globaliseringen har betydelse för vilken utbildning som är meningsfull. En annan konsekvens är ökande migration, som ställer krav på skolan att klara fler elever som inte kan svenska så bra – men som å andra sidan är starkt motiverade att gå i och lyckas i skolan.

IT-revolutionen ställer stora krav på både investeringar och kompetensutveckling. Med datorer, plattor, trådlösa nätverk, appar, molntjänster, databaser och sociala nätverk kan vi utveckla undervisningen på många sätt. Samtidigt kan elevernas studiero bli sämre av vad som händer i deras mobiler.

Sambandet mellan ekonomisk utveckling och utbildning är starkt. Pisa-undersökningar visar att vi som land behöver blir bättre för att kunna hänga med i den internationella konkurrensen. Politiker och intresseorganisationer ser skolor som verktyg att förändra samhället som de vill. Förväntningarna ökar på att skolor inom ramen för normal klassundervisning ska klara barn med allt större sociala och neuropsykiatriska svårigheter - det kallas inkludering.

Läs också: Lärarbristen är akut – kommuner jagar lärare i andra länder

Läs också: Ett trendbrott i skolpolitiken behövs – för både lärare och elever

Rektorn är chef, den som leder och fördelar arbetet på skolan. Rektorn är också pedagogisk ledare, och ska som sådan driva ett utvecklingsarbete så att vetenskapliga resultat tas tillvara så att undervisning och inlärning om möjligt blir ännu bättre – och framför allt inte tappar kvalitet.

Att vara rektor och skolledare är ett fantastiskt jobb, och det ska vara krävande. För att lyckas behöver rektorerna både mandat och förtroende att göra sitt jobb!

Roy Resare

Ordförande Skolledarförbundet i Sundsvall

Kell Vestin

Ordförande Lärarförbundet skolledare i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel