Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sätt stoppdatum för rökning

Annons

Skulle en produkt som innehåller 50 cancerframkallande ämnen få säljas i vanliga livsmedelsbutiker? Svaret är – ja. Tobaksbolagen tillåts sälja en vara som rätt använd i förtid dödar varannan användare. Tobaksröken innehåller 8 000 ämnen varav 50 är cancerframkallande.

För en tid sedan uppmärksammades Tobaksfria veckan i hela landet. Yrkesföreningar mot tobak har i år valt att lyfta innehållet i tobaksröken i ett alternativt perspektiv.

Tobaksrökning beräknas leda till 12 000 dödsfall per år bara i Sverige, vilket kan jämföras med fjorton Estoniakatastrofer – varje år. Över 100 000 personer insjuknar årligen i rökrelaterade sjukdomar. Fler än 50 sjukdomstillstånd är kopplade till tobaksrökning. Hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, stroke samt lungcancer orsakar de flesta dödsfallen.

Flest rökare finns i åldergruppen 45–64 år, både bland män och kvinnor. Det är också i den äldre åldersgruppen vi hittar flest rökrelaterade dödsfall och den största sjukdomsbördan.

I Västernorrland dör 330 personer per år av rökning och omkring 2 530 personer insjuknar årligen i en rökrelaterad sjukdom. Tobaksrökningens kostnader i Västernorrland uppgår till 759 miljoner kronor årligen, i sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukfrånvaro.

Lagar och konventioner inom tobaksområdet finns för att främja hälsa, minska ojämlikhet i hälsa och inte minst för att skydda våra barn och unga för att utsättas för tobak. År 1993 fick Sverige sin Tobakslag som är en skyddslag och 2005 ratificerade Sverige Tobakskonventionen, världens första konvention inom hälsoområdet, vilken är lika bärande som Konventionen om barnets rättigheter.

Med dagens kunskap om tobakens enorma konsekvenser för hälsa, miljö, ekonomi, samhälle och individ är allt annat än ett aktivt förebyggande ur alla aspekter oacceptabelt och oetiskt. Internationellt drivs sedan några år tillbaka ett arbete, Tobacco Endgame, med målsättningen att på sikt fasa ut tobaken ur samhället. Flera länder har redan satt ett slutår och vidtar nu åtgärder för att stoppa denna globala hälsokatastrof, som drivs och underhålls av en tobaksindustri som gör allt för att förhindra samhällets arbete med att värna om sina medborgares hälsa.

I Sverige har hittills 83 organisationer ställt sig bakom uppropet om ett Rökfritt Sverige 2025. Många är fackliga organisationer, men också Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun stödjer uppropet.

Nu behöver vår riksdag och regering fatta det livsviktiga beslutet om ett slutår för rökningen. Vi i norra regionen kan också bidra och visa vägen för övriga landet.

Vi tror att våra politiker och folkvalda värnar folkhälsan och våra barn och unga. Det är dags för regionens kommuner och landsting att ge sitt stöd för ett Rökfritt Sverige 2025 och vidta de åtgärder som behövs för att nå målet. Det är vår framtid värd.

Ywonne Wiklund

Regionansvarig Tobaksfri duo

Senada Hajdarevic

Processledare för cancerprevention, RCC Norr

Beatrice Melin

Chef för Regionalt cancercentrum norr

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel