Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sd för en ekonomiskt långsiktig och ansvarsfull politik

Den 29 november skrev alliansens gruppledare en replik på min artikel från den 17 november där jag hävdade att skillnaden mellan blocken är minimal. Till svar fick jag att mitt påstående och min artikel är ett bevis på både mitt partis och min egen okunnighet. Det påståendet avser jag här bemöta.

Jag hävdar fortsatt bestämt att skillnaden mellan blocken är minimal dels på grund av att de båda blocken i sina respektive budgetförslag mer eller mindre stod för i stort sett samma jättelika investeringsprojekt - med skillnaden att alliansen valde ett par budgetalternativ. Resultatet blir alltså oavsett politiskt block en långsiktigt mycket stor ekonomisk belastning på kommunens ekonomi. Både majoriteten och alliansen står dessutom för i stort sett samma kostsamma och misslyckade invandringspolitik, och de båda blocken satsar även tjugotalet miljoner årligen för att hålla liv i en teater- och orkesterverksamhet som helt saknar ekonomisk bärighet – istället för att satsa mer på föreningslivet - samtidigt som de dessutom vill satsa hundratals miljoner, upp till en halv miljard, kronor på att bygga ut verksamheten.

Alliansens budgetförslag skiljer sig förvisso gentemot majoriteten i och med deras privatiseringsplaner, men frågan är väl hur mycket dessa politiska idéer verkligen är värda när man betänker faktumet att alliansen och socialdemokraterna i Karlskrona faktiskt tagit varandra i hand, och numera samregerar. I övrigt är det också mycket svårt att se några påtagligare skillnader, förutom att alliansen avser att sälja Mitthem för 2 miljarder kronor. Enligt dem skulle detta generera i 80 miljoner kronor årligen genom att placera pengarna på ett kapitalkonto, pengar som skall användas i den löpande verksamheten samtidigt som man verkställer alla de kapitalinvesteringar man deklarerat.

Just slutsatsen att 80 miljoner kronor årligen frigörs är i sammanhanget lite smålustig, särskilt då det kommer från en partikoalition som trots att de inte i fullmäktige tog någon debatt med Sd om budgetalternativen ändå hävdar att vi är okunniga. För om vi bortser ifrån att Mitthem fyller en viktig samhällsfunktion är det nämligen också ett mycket välskött och vinstgivande företag. Till att börja med måste man därför räkna av den vinst Mitthem faktiskt genererar innan man börjar tala om årlig kapitalavkastning. Därefter måste man värdesäkra tillgångarna, såvida man inte önskar skicka den verkliga räkningen till nästa generation, det vill säga de barn Alliansen säger sig vilja satsa på. Gör man detta visar det sig ganska snabbt, och faktiskt med ganska simpla ekonomiska färdigheter, att realavkastningen slutar mycket, mycket långtifrån 80 miljoner kronor. Det enda alliansen åstadkommer med sina ”aldrig större skillnader” gentemot majoriteten är alltså inget annat än en oansvarlig kapitaldränering som ytterligare ställer kommunens värdetillgångar och därmed vår framtida välfärd.

Alliansen kan i den meningen därför till och med ses som ett något värre alternativ än majoriteten, även om slutresultatet i och med majoritetens övriga prioriteringar i förlängningen inte blir annat än detsamma. Jag måste av den anledningen fortsatt vidhålla mitt påstående att skillnaden mellan blocken, trots allt, är minimal. Den verkliga skillnaden för kommuninvånarna utgörs istället av en sverigedemokratisk politik, där vårt ursprungliga budgetförslag hade inneburit ett 14 miljoner högre resultat för 2009 jämfört med resultatmålet, och därmed även ett fortsatt plusresultat trots de nya reviderade budgetprognoserna.

Sundsvall hade alltså med andra ord med vår politik undvikit det stålbad vi nu står inför, med neddragningar motsvarande 400 heltidstjänster i den kommunala servicen, samtidigt som kärnverksamheten dessutom hade fått ett tillskott på nära 64 miljoner kronor – och detta helt utan att sälja av några som helst kommunala tillgångar. I och med våra övriga i budgeten presenterade förslag hade dessutom det verkliga resultatet blivit vida större än vad vi av förklarliga skäl kunnat detaljspecificera, samtidigt som kommunen påtagligt kunnat minska sina utgifter för en både ohuman och olönsam asylpolitik. Därmed skulle vi, trots den djupa ekonomiska nedgången, över konjunkturcykeln även säkra resultatmålet eller i värsta fall bara behöva dra ner lite på våra aviserade satsningar. Det är skillnad mellan Sd:s och alliansmajoritetens politik!

Johnny Skalin (sd)

Gruppledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel